S-krav mot vinster: Tvinga företag till mer personal

Publicerad 2014-03-20

Socialdemokraterna skärper krav på välfärdsföretagen: högre bemanning – annars kan verksamheten stängas.

Men fortfarande vill partiet inte förbjuda vinster.

– Det är inte en realistisk väg att gå, säger Carin Jämtin (S).

Personaltätheten och personalkostnaderna får inte vara "väsentligt lägre" än motsvarande verksamheter inom kommuner och landsting. Följs inte kravet ska kommunerna och landstingen ha rätt att hålla inne med motsvarande belopp från företagen, eller stänga verksamheten.

Det presenterade Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin i förmiddags vid en presskonferens i riksdagen. Syftet är att stoppa företag från att ha vinst som främsta syfte inom välfärden, i stället ska kvaliteten vara i fokus.

"Förskräckligt"

Jämtin tog upp den senaste förskoleskandalen där barn serverats knäckebröd och vatten medan ägarna tagit ut mångmiljonvinst.

– Det är ett förskräckligt exempel. Gör vi inget åt detta kommer vi troligen se det igen.

De företag som inte följer reglerna, som ska tas fram genom en offentlig utredning, ska kunna stängas av kommunerna och landstingen.

Exakt vad som menas med att bemanningen inte får vara "väsentligt lägre" hos privata företag än i kommuner och landsting kan inte Jämtin säga.

– Det skiljer sig så mycket åt mellan olika typer av verksamheter, så det är en fråga som inte går att svara på.

10 procent mindre personal

Kommunala äldreboenden har i snitt 10 procent högre personaltäthet jämfört med privata äldreboenden.

– Det är väsentligt lägre, det kan vi slå fast, säger Jämtin.

Hur mycket kommer vinsterna gå ned i och med detta, för de privata företagen?

– Det skiljer sig mycket mellan olika verksamheter. Men ser man till äldreboendena lägger man där sammantaget 960 miljoner kronor mindre på personalkostnader jämfört med motsvarande kommunala verksamheter. Det betyder att de pengarna använts till annat, i vissa fall till stora vinster.

Lång sikt ska skrämma riskkapital

Finns det riskkapitalbolag som kan sätta kvaliteten före vinst, tror du?

– Nej, jag tvivlar på det om jag ska vara riktigt ärlig. Vi kommer att kräva långsiktighet av dem som vill etablera sig inom den offentligt finansierade välfärden. Minst tio års sikt ser jag att man ska ha, och det kommer nog göra att fler riskkapitalbolag drar åt sig öronen.

Varför kan man inte bara förbjuda vinster i välfärden?

– Jag tror att det är en orealistisk väg att gå. Det går att ta ut överskott på annat sätt, genom höga löner eller internfaktureringar till exempel. Man måste se till vad som är det viktiga och vad som måste få kosta i välfärden, och det är personal.

"Blir tydliga regler"

– Nästan 80 procent av kostnaderna i välfärden är personal, och det är personalen som sätter kvaliteten. Att reglera det är ett sätt att komma åt frågan, att man slarvar med skattepengar och skickar dem utomlands.

Vem ska bestämma över personaltätheten?

– Det är olika på de olika verksamhetsområdena. På demensboendena tycker vi att en bemanningsnorm ska sättas på nationell nivå.

Riskerar inte det här att bli en djungel av regler som är svåra att följa upp?

– Nej, det tror inte jag faktiskt. Det blir tydliga regler från början om att det är duktiga och tillräckligt många anställda som är kvaliteten, säger Carin Jämtin.