Så övertalas tittarna att skänka pengar

Av: Andreas Söderlund

Publicerad:

 ■ ■ Här nedanför är några exempel på hur mirakelpastorn Jens Garnfeldt övertalar tittarna att skänka pengar till Kanal 10.

 ■ ■ Citaten är hämtade från kanalens direktsända väckelsemöte klockan 20.00 den 25 september i år. Under hela mötet syntes kanalens bankgironummer i tv-rutan.

”Numret på skärmen vad än den heliga ande talar med dig om. Gör inte mitt misstag i kväll. Om dina känslor säger att det är för mycket att ge, låt mig påminna dig om att det inte var för mycket för Gud att ge allting när han behövde ge något till dig”

”Vad han än säger, argumentera inte emot. Tyck inte att det är för mycket eller för dyrt för ännu mer kommer din väg”

”Någon skulle säkert kunna ge 10 000 bara så där. Någon kan ge 1 miljon bara så där. Och andra kanske kan ge 10 kronor. Summan är inte det viktiga, det är lydnaden”

”Någon av er i kväll kanske ger bort hus, några av er ger kanske ger bort juveler, några av er i kväll ger bort­ bilar”

”Om det du ger i kväll inte betyder någonting för dig så kommer det inte att betyda någonting för Gud. [...] Vi ger oftast Gud bara lite dricks så att han kan bära vår väska, men ett offer är en ren tillbedjan, det måste ge dig någon sorts känsla av förlust”

”Gud kanske talar med dig om någonting som kommer ta två, tre, fyra månader att göra, skriv bara att du kommer att ge under den tidsperioden, i Jesu namn”

”Allt det natur­liga säger i dig att gör det inte. Snälla lyd bara, för någonting mycket bättre är på väg till dig”

”När vårt givande talar högre än vår glädje kommer Europa att förändras. Det kostar ingenting att skrika, men kärleken kostar oss allt”

Publicerad: