Aftonbladet Inizio

Frågor och svar om Sverige tycker

Av: 

Fredrik Rundkvist

NYHETER

I dag tar Aftonbladet nästa steg mot en modernare opinionsjournalistik och börjar med egna opinionsundersökningar.

Här svarar projektledningen på några viktiga frågor kring Sverige Tycker.

Vad är Sverige Tycker?

Sverige Tycker är namnet på Aftonbladets och undersökningsföretagets Inizios egna gemensamma opinionsundersökningar. Opinionsundersökningarnas resultat publiceras i Aftonbladet under vinjetten Sverige Tycker.

Hur går undersökningarna till?

Tusentals läsare från Aftonbladet och andra mediesajter i Schibstedkoncernen har anmält sig till en researchpanel som svarar på aktuella frågor.

Hur stor är panelen?

För närvarande består den av nästan 30 000 personer, men den växer snabbt. När den är färdig består den av 50 000 medlemmar från hela landet.

Hur kan en panel spegla Sverige?

Aftonbladet och de andra mediesajterna i Schibstedkoncernen når i dag åtta av tio svenskar. Det är en mycket bra rekryteringsbas för en researchpanel som ska spegla opinionen i Sverige.

Hur vet man att undersökningarna går rätt till?

Undersökningarna görs i enlighet med branschens godkända arbetssätt. Undersökningsföretaget Inizio – som utvecklat modell och metod – är medlem i branschorganisationen SMIF. Sverige Tycker granskas dessutom av ett internationellt advisory board.

Vilka sitter i Sverige Tyckers advisory board?

Där sitter några av de tyngsta och mest namnkunniga namnen i branschen:

Gunilla Broadbent, ordförande i ESOMAR Foundation, the gobal market, social and opinion research foundation.

Stephanie Eckman, fil dr Survey Methodology vid JPSM (Joint Program in Survey Methodology) vid universitetet Maryland, USA.

Geert Loosveldt, professor i sociologi vid katolska universitetet i Leuven, Belgien.

Olof Petersson, fil dr statsvetenskap, fd professor, Uppsala universitet.

Behövs ännu fler opinionssiffror?

Ja. Genom att redaktionen kan göra egna mätningar, snabbt och lika trovärdigt som etablerade institut, kan vi bättre än tidigare spegla vad Sverige tycker.

Hur fungerar en opinionspanel?

Medlemmarna i opinionspanelen får med jämna mellanrum svara på en kort enkät. En del frågor är återkommande för att spegla förändringar, andra är nya för att fånga dagsaktuella ämnen.

Är det här trovärdigt?

Schibsteds och Inizios metod bygger på svar från en frivillig panel som så långt som möjligt speglar Sverige. Sammansättningen i panelen bygger på kända demografiska uppgifter från offentliga register. Den statistiska kvaliteten säkerställs med metoder som utvecklats långt i andra länder och som behövs i Sverige, där allt färre svarar på traditionella slumpundersökningar.

Hur lång tid tar undersökningarna att göra?

Enkäterna tar inte mer än ett par minuter, de är korta och gjorda för att kunna besvaras även i mobilen.

Är opinionspanelens deltagare anonyma?

Ja, fullständigt. Allt regleras av personuppgiftslagen och den statistik som genereras är helt avidentifierad.

Kan vem som helst bli medlem?

Nej. Man måste vara över 16 år.

Är det svårt att bli medlem?

Nej, det kan man enkelt bli via en länk på sajten. Man kan också välja att gå ur när som helst.

ANNONS

Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Vetenskaplig uppsats

Här hittar du en genomgång av Sverige Tycker och panelmetoden.

Ladda ner dokumentet som pdf här.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet Inizio