"Ett stort arbetsmiljöproblem - och ett stort samhällsproblem"

Uppdaterad 2013-11-18 | Publicerad 2013-11-11

Läs Mary Mårtenssons kolumn

Varje år tar 100-300 personer livet av sig sedan de mobbats på jobbet.

Att mobbas på arbetet kan ge samma svåra psykiska skador som tortyr och krig - PTSD, posttraumatisk stressyndrom.

Mobbning är den vanligaste formen av kränkande särbehandling i arbetslivet. Det är både ett stort arbetsmiljöproblem  - och ett stort samhällsproblem.

Den mobbade blir trakasserad, utfryst, ignorerad, osynliggjord, förolämpad, förminskad, osakligt bemött, överdrivet kontrollerad, undanhållen information, omplacerad, får sämre arbetsuppgifter, hotas.

Den som mobbas svårt kan få samma psykiska symptom som krigsdrabbade och tortyroffer - PTSD, enligt psykologen Per Borgå. Han är expert på PTSD och var tidigare chef för Röda Korsets center för torterade flyktingar.

Den psykiska stressen vid PTSD gör att hjärnan översvämmas av stresshormonet kortisol och kan leda till att volymen på hippocampus som påverkar korttidsminnet krymper, enligt studier av hjärnforskaren Reza Emdad vid Karolinska Institutet.

Andra symptom vid mobbning är ångest, depression, skuldkänslor, värk, panik, utmattning, sömnproblem, koncentrationsproblem och personlighetsstörningar.

Personer som mobbats länge  på jobbet blir sällan arbetsföra igen.

Den mobbade blir ofta syndabock. Men mobbningen beror nästan uteslutande på arbetsmiljöfaktorer och brister i ledarskapet, som svaga chefer och dåligt och otydligt ledarskap, enligt experterna.

Årligen tar grovt uppskattat mellan 100 och 300 personer sitt liv på grund av mobbning på jobbet (statlig utredning 2009).

I en rapport från Arbetsmiljöverket uppger nio procent att de mobbats eller trakasserats av sina chefer eller kollegor någon gång de senaste 12 månaderna ( "Arbetsmiljön 2011").

I hälften av fallen är det chefer som mobbar. Åtta av tio är drabbade är kvinnor, majoriteten i offentlig sektor.

De mobbade riskerar livslånga skador. Ändå är det ofta svårt att få det klassat som arbetsskada.

2012 anmälde 695 personer arbetssjukdom orsakad av kränkande särbehandling till Försäkringskassan. Det är nästan sju procent av totala antalet anmälda arbetssjukdomar.

Om mobbningen tillåts pågå väntar sjukskrivning. Ofta försöker arbetsgivaren säga upp personen, med några månaders avgångsvederlag.

Att mobbning pågår på våra arbetsplatser - och i skolorna - är skrämmande, sorgligt, ovärdigt, inhumant och odemokratiskt.

Varför behandlar vi varandra så illa?

Är det verkligen så vi vill ha det?