Hovrättsdom om mutor vid arenabygge

NYHETER

Solnas förre stadsdirektör Sune Reinhold fälldes våren 2012 för mutbrott i samband med bygget av Friends arena i Solna utanför Stockholm. I dag klockan 11 meddelade hovrätten att de fyra män som friades av tingsrätten frias även denna gång.

Eftersom Reinhold har gått bort prövas inte hans skuld igen.

Solnas förre stadsdirektör Sune Reinhold fälldes våren 2012 för mutbrott i samband med bygget av Friends arena i Solna utanför Stockholm..

Fem av de sex åtalade friades i tingsrätten, bland annat kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars-Erik Salminen (M) och Peabs grundare och tidigare storägare Erik Paulsson.

Reinhold fälldes för att ha tagit emot 375 000 kronor i konsultarvode vid sidan av lönen. Eftersom Reinhold gick bort i somras prövas hans skuld bara indirekt, genom att hovrätten slår fast hur mycket pengar som kan krävas från dödsboet.

Fyra frias

Hovrätten fastställer tingsrättens dom, på så vis att fyra män som friades av tingsrätten frias även denna gång.

Eftersom Reinhold har gått bort prövas inte hans skuld igen. Däremot anser hovrätten att dödsboet är skyldigt över 900 000 kronor, vilket är hela den summa som åklagaren yrkade på och mycket mer än tingsrätten dömde ut.

Brott slås fast

I domen slås fast att det den förre stadsdirektören i Solna gjorde var brottsligt, men att det bara har betydelse för yrkanden om pengar ur dödsboet. Om det straff han fick – villkorligt och böter – var rimligt tar rätten inte ställning till, inte heller om brottet kan ses som grovt.

Det står klart att de pengar han fick, månatliga utbetalningar på 25 000 kronor, kunde ha påverkat hans beslut i arbetet.

Rätten skriver att Reinhold borde ha vetat om att den här typen av extrauppdrag måste godkännas. Att han dolde detta "talar för att han förstått att den kunde ifrågasättas", enligt domen.

Hovrätten är i slutändan hårdare i sin bedömning än tingsrätten, som bara ansåg att 375 000 av de utbetalade arvodena var mutor.

TT/Aftonbladet