Lena Mellin: Osannolikt med V i regeringen

Av: Pär Karlsson

Publicerad:

”Jag har otroligt svårt att se att S kommer att ändra sig”

Lena Mellin
Lena Mellin

Lena Mellin, Aftonbladets politiska kommentator, vad tyckte du om Jonas Sjöstetds tal?

– Det var ett riktigt pepptal. Han talade verkligen för att peppa sina aktiva partimedlemmar och ombuden som är här.

Var det något som överraskade dig?

– Nej, det kan jag inte säga. Om man följer vad Jonas Sjöstedt säger och tycker var det inga nyheter. Det var ett välformulerat tal, han hade tänkt mycket på uppbyggnaden, men det var inget nytt.

Frågan om vinster i välfärden dominerade. Är det vad vi kommer få höra från honom framöver?

– Här har V hittat en fråga som de tycker de får stort gehör för, därför tror jag att de kommer att köra på med det här. De kommer försöka hitta bra exempel på när det gått illa i privata välfärden och de kommer också försöka hitta exempel på kooperativ som fungerar bra, som ändå är alternativ till den offentliga välfärden.

Han pratade också en del om S och MP. Vad sa han där?

– Han slog fast att han inte kan sitta i en regering som tillåter vinster i välfärden och de gör ju de, inom vissa gränser. Men sedan skämtade han också mycket om Annie Lööf och Jan Björklund.

Vänsterpartiet har sagt att de vill ha en rödgrön regering, men bara om de inte fortsätter privatiseringspolitiken inom välfärden. Är det en smart strategi?

– Om det blir en rödgrön vinst i höstens val tror jag det kommer innebära att V inte kommer att sitta i den regeringen. Jag har otroligt svårt att se att S kommer att ändra sig. Stefan Löfven baxade igenom ett kongressbeslut förra våren som fokuserar på kvaliteten inom välfärden, inte vinsterna. Han hoppas att kvalitetskraven ska dra ned vinstnivån. Sedan har regeringen tillsatt en utredning som ska se över hur man formulerar en ny lag om att långsiktighet ska gälla vid försäljning av välfärdsbolag. Den lagen har S inget emot. Så jag har svårt att se att det blir något samröre mellan S och V i regeringsställning.

Hur går det för V just nu?

– Det går bra, precis som Sjöstedt sa. De ligger väl till i opinionsmätningarna, de ökar sitt medlemsantal och det är god stämning på kongressen.

Publicerad: