Rökning på arbetstid kostar 2,6 miljarder

Folkhälsoinstitutet: Priset för en kommunalanställd rökare 45 000 kronor om året

Din bästa stund på dagen – rökpausen – kostar skjortan.

Landets kommuner kan spara 2,6 miljarder kronor per år på att införa rökfri arbetstid.

– Många rökare vill sluta, det här kan vara ett stöd för dem och sparar samtidigt samhället pengar, säger Cecilia Birgersson vid Statens folkhälsoinstitut.

Sveriges kommuner kan spara 2,6 miljarder på att införa rökfri arbetstid.

Det visar en ny beräkning från Statens folkhälsoinstitut.

– Vi vet att tre av fyra rökare vill sluta och de flesta kommuner som inför rökfri arbetstid erbjuder också tobaksavvänjning. På det viset stödjer arbetsplatsen alla som vill sluta, säger Cecilia Birgersson, tobaksutredare vid Statens folkhälsoinstitut.

– Nu ser vi att rökfri arbetstid också kan ge ekonomiska vinster för kommunerna.

Rökfri arbetstid innebär att den betalade arbetstiden är rökfri.

Men lunchen räknas inte in i arbetstiden.

Rökare kostar arbetsgivaren

Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att en ”röktimme” i genomsnitt kostar 282 kronor, baserat på en nationell medellön.

En ”normalrökare” tar ungefär en halvtimme på sig varje dag för blossa. Då har man räknat med tiden det tar att gå till och från rökstället.

Kostnaden för ”röktiden” blir då 31 300 kronor per rökare och år.

– Rökfri arbetstid är en arbetsmiljöfråga som också främjar hälsan eftersom den innebär att färre utsätts för passiv rökning och rökarna själva röker mindre, säger Cecilia Birgersson.

Enligt Folkhälsoinstitutet så har en rökare i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke rökare.

Något som kostar 13 700 kronor per rökare varje år. Allt som allt så kostar rökningen 45 000 kronor per rökare varje år för arbetsgivaren.

Flera kommuner inför rökfri arbetstid

Flera kommuner och landsting är positiva till att inför rökfri arbetstid. Hittills har 64 av 290 kommuner tagit beslutet om rökfri arbetstid.

Tror du att flera kommunen kommer börja inför rökförbud?

– Jag tror att kommer att gå åt det hållet, många har redan infört det och flera är på gång. Det innebär också att man sparar på kostnader för samhället, säger Cecilia Birgersson.

Vad ska rökarna som inte vill sluta göra?

– Det handlar inte om att tvinga någon, man har rätt att röka på sin fritid, som lunchen. Men som arbetsgivare kan man besluta om ingen rökningen på själva arbetstiden. Det är även ett stöd för de som vill sluta röka.

Publisert: