Åklagaren tvekar om åtal mot läkare

avAnna Andersson, Catarina Håkansson, Tobias Österberg

NYHETER

Socialstyrelsen i dag: Inga fel begicks när spädbarn dog på Astrid Lindgrens sjukhus

Det begicks inga fel i vården av det spädbarn som förra året avled på Astrid Lindgrens barnsjukhus, enligt Socialstyrelsens granskning av fallet.

Den misstänkte läkaren är nöjd med beslutet.

– Det här har ju jag och min klient sagt hela tiden, säger hennes advokat Björn Hurtig.

Det är ännu oklart om åklagaren kommer att väcka åtal.

Foto: JERKER IVARSSON
Astrid Lindgrens barnsjukhus.

”Vi har gjort en omfattande utredning. Vi har granskat all tillgänglig dokumentation och talat med vårdpersonalen och de uppgifter vi fått fram är samstämmiga. Vi kan inte se att någonting brustit i vården och omhändertagandet av den lilla flickan”, skriver Staffan Blom, chef för myndighetens regionala tillsynsenhet i ett pressmeddelande.

Granskningen avslutad

En vetenskaplig studie har visat att liknande koncentrationer av morfin som uppmättes i flickans blod efter hennes död har hittats hos andra barn som avlidit under liknande omständigheter, det vill säga intensivvård i livets slutskede.

Däremot konstaterar myndigheten att den rättskemiska analysen av ett blodprov som togs vid obduktionen visade en mycket hög koncentration av läkemedlet tiopental, och detta är avvikande.

”Vi har ingen förklaring till detta och vi spekulerar inte i tänkbara orsaker. Vår granskning är avslutad,” skriver Staffan Blom.

Läkaren är nöjd

Den misstänkta läkaren och hennes advokat Björn Hurtig är båda väldigt nöjda med beskedet från Socialstyrelsen.

– Det här har ju jag och min klient sagt hela tiden. Hon har hela tiden haft barnets bästa för ögonen och agerat enligt beprövad erfarenhet, säger Björn Hurtig.

Tror du att åklagaren kommer att väcka åtal?

– Det är svårt att säga med tanke på hur utredningen har skötts hittills. Men om åklagaren har inväntat det här yttrandet så borde möjligheten att väcka åtal ha minskat, säger Hurtig.

Socialstyrelsen har inte berört den för brottsutredningen avgörande frågan, hur barnet fått i sig tiopental.

– Beslutet förändrar inte vår utredning, säger förundersökningsledaren, chefsåklagaren Peter Claeson till aftonbladet.se.

Förundersökningen är inte avslutad och det är inte bestämt om det ska väckas åtal eller om förundersökningen kommer att läggas ner.

– Det är inte jättemycket som är kvar att göra innan vi vet åt vilket håll det lutar, säger Claeson.

Att barnet fått i sig väldigt stora doser av tiopental är konstaterat sedan tidigare.

– Det stödjer vår brottsmisstanke, säger han.

Åklagaren hävdade uppsåt

Läkaren greps på sin arbetsplats Astrid Lindgrens barnsjukhus i början av mars och häktades några dagar senare misstänkt för dråp. Hon släpptes fri redan efter tre dagar.

Åklagaren förklarade vid häktningsförhandlingen att läkaren genom en uppsåtlig aktiv handling givit en nyfödd flicka en dödlig injektion med morfin och tiopental, ett kraftigt lugnande och sövande narkosmedel. Motivet trodde åklagaren var barmhärtighet då flickan var döende. Flickebarnet hade fötts för tidigt med svår syrebrist. Under sitt andra levnadsdygn fick hon av misstag för mycket natrium av en sjuksköterska. Efter det visade ultraljud att hon led av dubbelsidig hjärnblödning.

Stort engagemang

Många läkare engagerade sig intensivt för sin kollega och ifrågasatte den rättsliga hanteringen.

– Vi hälsar det här beskedet med tillfredsställelse, men vi avvaktar fortfarande naturligtvis åklagarens beslut, säger Klas Östman, presschef för Karolinska universitetssjukhuset.