De åtalade krävs på 117 miljoner

Skivindustrins advokat: ”Har lett till omfattande skada”

Åklagaren inledde den tredje rättegångsdagen med att precisera sin ändring av åtalet.

Det är oklart vad ändringen får för konsekvenser för målet.

– Jag håller inte med åklagaren om att det rör sig om en justering, men jag utvecklar det senare, sa Peter Sunde Kolmisoppis advokat Peter Althin.

Nu krävs de åtalade på 117 miljoner kronor.

Enligt kammaråklagare Håkan Roswall rör det sig inte om en nedläggning av någon åtalspunkt.

– Jag hade avsett att det skulle vara en justering, säger han.

Strukit formuleringar

Åklagaren har strukit de formuleringar i gärningsbeskrivningen som har med exemplarframställning att göra. Rubriceringarna om medhjälp respektive förberedelse till brott mot upphovsrättslagen kvarstår dock.

– Det här väcker frågeställningen om vad den här förändringen innebär och vad den får för verkan, säger rättens ordförande.

Försvaret lovar att under veckan utveckla sina synpunkter på vad förändringen innebär.

Efter diskussionen om förändringen av åtalet började målsägarnas sakframställningar.

Advokat Peter Danowsky, som representerar skivindustrins branschorganisation Ifpi, redogör för hur representanter för organisationen testat att ladda ned upphovsrättsskyddade verk via The Pirate Bay och vilka skador som organisationen anser att nedladdning via sajten lett till.

”Marknadsskada”

– En omfattande skada, omfattande utebliven försäljning och omfattande marknadsskada, och man sökte rättsordningens stöd för att få stopp på den här verksamheten, säger Danowsky.

– Pirate Bays verksamhet leder till en typskada, minskat intresse av att köpa skivor, minskade möjligheter att sälja online, minskade möjligheter att skapa lagliga online-tjänster, eftersom alternativet att ladda ned gratis skapar en oöverkomlig konkurrenssituation, säger han.

Peter Danowsky utvecklar hur Ifpi räknat ut värdet på skadeståndet som organisationen kräver för The Pirate Bays verksamhet. Advokaten säger sedan att de åtalade har råd att betala höga skadestånd.

”Goodwill-skador”

– Det bestrids att de tilltalade inte skulle ha råd att betala betydande skadestånd, säger han.

Henrik Pontén vid Antipiratbyrån, som representerar film- och dataspelsbranschen, tar vid efter Danowsky.

Enligt Pontén har The Pirate Bay bland annat orsakat filmbolagen goodwill-skador genom att filmerna funnits tillgängliga i sammanhang med reklam för bland annat ”sexuella tjänster”.

Advokat Monique Wadsted, som representerar bland annat amerikanska filmbolag under rättegången, genomför sedan sakframställning.

Yrkar på frikännande

Rättegången ligger före det preliminära schemat och därmed kan de åtalade redan innan lunch börja med sina sakframställningar.

Men först argumenterar de åtalades advokater för att en del av åtalet ska anses vara nedlagt.

– Carl Lundström yrkar frikännande dom med anledning av att åklagaren lade ned den del av åtalet som gäller exemplarframställning, säger hans advokat Per E Samuelsson.

– Vi har samma inställning, säger Peter Sunde Kolmisoppis advokat Peter Althin.

Den övriga åtalades advokater instämmer. Åklagaren överlämnar åt rätten att bedöma om de ”justeringar” som gjorts av åtalet innebär att delar av åtalet lagts ned. Rättens ordförande frågar målsägarna om de i sådana fall har lust att överta den delen av åtalet.

Senare besked

Advokat Monique Wadsted säger att så inte är fallet, eftersom det enligt henne inte påverkar skadeståndsanspråken.

– Tingsrätten lämnar besked i denna fråga senare, säger rättens ordförande.

Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson inleder sedan sin sakframställan. Nilsson försöker bryta ned åklagarens anklagelser:

– Det skyddade verket tillgängliggörs inte per automatik när torrent-filen laddas upp, säger Nilsson.

– Vari består det konkreta främjandet från Fredrik Neijs sida, förutom att han genom Pirate Bay tillhandahållit en laglig funktion? säger Nilsson.

– Fredrik Neij har aldrig uppmanat någon att begå upphovsrättsbrott, säger Nilsson.

”Pirate Bays presstalesman”

Gottfrid Svartholm Wargs advokat Ola Salomonsson inleder sin sakframställan. Enligt Salomonsson sitter hans klient ”i samma båt” som Fredrik Neij.

– Man har aldrig uppmanat någon användare att göra intrång i annans rätt till något verk, säger Salomonsson.

Advokaten bestrider målsägarsidans påstående om att hans klient skulle ha råd att betala omfattande skadestånd.

– Skäl att jämka föreligger, det kommer vi att utveckla, säger han.

Peter Sunde Kolmisoppis advokat Peter Althin utvecklar sin sakframställan. Enligt Althin har hans klient inte haft det ansvar för The Pirate Bay som åklagaren påstår.

– Man kanske kan säga att han varit Pirate Bays presstalesman, säger Althin, som dock menar att det inte innebär det ansvar som åklagaren påstår i sin gärningsbeskrivning.

Lundström nekar

Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson inleder den ”allmänna delen” av sin sakframställan. Enligt advokaten kan åklagaren inte styrka att de åtalade på individnivå utfört brottsliga gärningar.

– Carl Lundströms enkla försvar är att han inte har med det här att göra. Han är ljusår från verksamheten, säger Samuelsson.

– Åklagaren har väckt ett kollektivt åtal. Det krävs enligt fast praxis bevisning på individnivå, säger han.

Samuelsson konstaterar att de som begår det påstådda huvudbrottet kan finnas var som helst på jorden.

– Det krävs att åklagaren visar att Carl Lundström uppmuntrat ”King Kong” i Kambodjas djungler. Det är vad som krävs, säger Samuelsson.

– Det finns enligt svensk rätt ingen skyldighet att hindra andra från att begå upphovsrättsbrott, säger han.

Rätten bryter för dagen. Förhandlingarna återupptas i morgon klockan 9.00. Då kommer de åtalade att korsförhöras.

Följ Pirate Bay- rättegången direkt

Rapporter från rättssalen och snabba kommentarer – följ flödet på mikrobloggarna Twitter och Bloggy .

Publisert: