Nyheter

Hovrättsdom går fildelares väg

NYHETER

Bredbandsbolaget Ephone är inte tvunget att lämna ut ip-nummer till fem bokförlag. Det slår Svea hovrätt fast och upphäver därmed tingsrättens dom.

Domen mot Ephone är det första ärende där ipred-lagen prövas, och är därför principiellt viktig.

Ephone anser att ljudboksförlagen inte har kunnat visa att någon annan än Antipiratbyrån har varit inne på servern.

– Utifrån allt som skrivits om att vi borde ha lämnat ut uppgifterna känns det fantastiskt skönt att domstolen kommit fram till det som vi sagt hela tiden; att bevisningen varit för dålig. Det tycker jag är väldigt skönt, säger Bo Wigstrand, vd för Ephone till TT.

Hovrätten tycker inte heller att det visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång.

Det var i juni som Solna tingsrätt slog fast att Ephone skulle lämna ut uppgifter till fem bokförlag om vem som stod bakom en server där 27 ljudböcker ska ha gjorts tillgängliga för nedladdning. Men domen överklagades till hovrätten.

"Är väldigt tråkigt"

Hovrätten anser inte att det upphovsrättsligt skyddade materialet på servern överförts till allmänheten eller endast till en begränsad krets. Eftersom det krävts inloggningsuppgifter för att få del av filerna med ljudböckerna och det inte finns någon utredning om spridningen av inloggningsuppgifterna, anser hovrätten att det inte visats sannolika skäl för att ljudböckerna gjorts tillgängliga för allmänheten.

– Det här är väldigt tråkigt och det försvårar verkligen vårt arbete som grundar sig på upphovsrätten och på skydd av upphovsrättsligt material, säge Shadi Bitar, vd för Earbooks, ett av de bokförlag som står bakom kravet på att få ut namnet bakom ip-numret.

Oenig hovrätt

Kärnfrågan i bedömningen var om ljudböckerna på servern verkligen varit tillgängliga för allmänheten.

– Vi har gjort bedömningen att det inte visats sannolika skäl för att materialet varit tillgängligt för allmänheten. Det har också varit möjligt att det bara varit en sluten krets som haft tillgång till de här ljudboksfilerna, säger hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt till TT.

Målet avgjordes av fyra domare. Röstsiffrorna blev 2-2 och avgjordes genom ordförandens utslagsröst. Hovrättens dom kan överklagas till Högsta domstolen.

Den 1 april trädde ipredlagen i kraft. Enligt lagen har upphovsrättsinnehavare rätt att i domstol begära ut identiteten bakom en ip-adress som misstänks användas till olaglig fildelning.

Hovrätten var inte enig i sitt beslut.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Har du Covid-19? Få svar snabbt med enkelt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter