Polisen ska få lättare att bugga bilar

NYHETER

Polisen bör få störa ut billarm för att kunna flytta en bil och installera avlyssningsutrustning. Det anser en utredning som har utvärderat lagen om hemlig rumsavlyssning, den så kallade buggningslagen som trädde i kraft 1 januari 2008.

Utredaren har fått påstötningar från polisen om att det ibland är nödvändigt att flytta en bil för att kunna bugga den, skriver tidningen Riksdag och Departements nätupplaga. Problemet är att bilar ofta är larmade.

"En tillfällig förflyttning av ett fordon i syfte att installera avlyssningsutrustning utgör ett avsevärt mindre ingrepp i den enskildes integritet än själva avlyssningen", anser utredaren, hovrättslagman Jan Öhman, enligt tidningen.

Han föreslår dock inte själv en lagändring, utan överlämnar frågan till Polismetodutredningen.

Utredaren föreslår däremot att den tillfälliga buggningslagen ska förlängas till och med 2014.

TT