Var fjärde höna försvann i influensakaoset

Av:  TT

Fågelinfluensan har slagit hårt mot fjäderfän på svenska jordbruksföretag.

Mellan juni 2020 och juni 2021 minskade antalet höns med 24 procent, enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning.

I de flesta djurbestånd märks mindre förändringar, men för fjäderfän har statistiken påverkats rejält. Efter flera års ökning har beståndet nämligen krympt efter det allvarliga utbrottet av fågelinfluensa i Europa den senaste säsongen.

I Sverige har långt över två miljoner fjäderfän fått avlivas på grund av influensan sedan november förra året – majoriteten av dem höns.

Enligt Jordbruksverket är beståndet av slaktkycklingar i princip oförändrat. Men antalet höns har minskat med ungefär en fjärdedel, från drygt 8,3 miljoner djur till knappt 6,3 miljoner. Att äggproduktionen minskat bekräftar också detta.

”De exakta uppgifterna avseende fjäderfä ska tolkas med försiktighet på grund av hur situationen varit under 2021”, skriver Jordbruksverket i sin rapport.

Äggbrist i Sverige

Leif Denneberg, ordförande för branschorganisationen Svenska ägg, uppger att Sveriges självförsörjningsgrad har sjunkit och att äggbranschen inte kommer att vara uppe i full produktion förrän vid årsskiftet.

”Jag är förvånad över att äggbristen inte lett till högre priser. Ett blygsamt högre konsumentpris har inte nått producenterna. Deras lönsamhet har generellt sett försämrats men det beror också på stigande priser för foder och drivmedel. Min uppfattning är att äggmarknaden dessvärre inte fungerar optimalt”, skriver han i ett sms till TT.

Enligt Denneberg har de producenter som drabbades av fågelinfluensan fått statliga ersättningar ”utifrån de myndighetsåtgärder som gjorts enligt gällande smittskyddslagstiftning”, men han säger inte om producenterna kommer att söka stöd för övriga kostnadsbortfall.

Fler får

Djurrapporten rör mer än bara fjäderfän. Antalet nötkreatur och grisar har inte förändrats nämnvärt enligt statistiken, och bland får syns en tillväxt.

Mellan juni 2020 och juli 2021 ökade antalet får med 20 000 djur – statistik som gäller både vuxna får och lamm – till ungefär 523 000. Det är en ökning med 4,5 procent.

Publisert: