Dags för vaccinationsbevis – detta gäller från 1 december

Om du är över 18 år är det dags att skaffa ett vaccinbevis om du vill gå på arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

För nu är den 1 december här – dagen då krav på uppvisande av vaccinpass införs i Sverige.

Men vad gäller egentligen?

– Att kunna använda vaccinationsbevis som alternativ är något regeringen har förberett för länge. Nu är det läget här, sa Amanda Lind (MP), då kultur- och demokratiminister, i mitten av november.

Den 24 november beslutade regeringen om en ändring i begränsningsförordningen som gör det möjligt att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 deltagare.

Den ändringen träder i kraft i dag, 1 december 2021.

Vad gäller nu?

Verksamheter kan nu välja att kräva vaccinationsbevis av besökare som är över 18 år. Om arrangörer väljer att använda sig av vaccinationsbevis behöver de inte ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens andra smittskyddsåtgärder.

– Det viktigaste man kan göra som enskild person för att skydda sig själv och andra är att vaccinera sig. Men i miljöer med många människor, till exempel stora sammankomster, finns risk för smittspridning, och därför riktar de nya föreskrifterna och allmänna råden in sig på några av de miljöerna, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Den som anordnar tillställningen eller sammankomsten ska verifiera vaccinationsbevisets äkthet vid entrén och ska även ha skriftliga rutiner för hur kontrollen av bevisen ska göras.

För de som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska deltagarna ha en anvisad sittplats, sällskap får bestå av max åtta personer och sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter till varandra.

E-hälsomyndigheten utfördar covidbevisen som kan laddas ner i mobilen.
E-hälsomyndigheten utfördar covidbevisen som kan laddas ner i mobilen.

Vad är ett vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. För att få ett vaccinationsbevis måste man ha tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan dos två.

Personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig, exempelvis personer som är allergiska mot substanser i vaccinet, ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället, enligt Socialdepartementet.

Det finns olika typer av covidbevis men bara det som visar att man tagit minst två doser vaccin gäller som vaccinationsbevis. Varken negativt PCR-test/antigentest eller dokumentation om genomgången sjukdom är giltigt. Inte heller testbevis eller tillfrisknandebevis kommer kunna användas.

Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, skriver E-hälsomyndigheten på sin hemsida.

Hur skaffar man vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis får man inte automatiskt efter vaccinering, utan man måste själv begära att få ett.

Vaccinationsbeviset hämtar du på E-hälsomyndighetens hemsida eller direkt på covidbevis.se. Där loggar du in med hjälp av din e-legitimation och väljer den du vill hämta ut vaccinationsbevis för. Sedan kan du spara beviset i mobilen, eller skriva ut det. Har du en digital brevlåda skickas vaccinationsbeviset till den. Det gäller även om du hämtat ut beviset till ditt barn.

Har du ingen e-legitimation kan du beställa ditt vaccinationsbevis via en blankett som går att hitta här eller på E-hälsomyndighetens hemsida.

Vaccinationsbeviset går sedan att använda så länge det är giltigt. Om beviset är utfärdat mellan 1 juli och 30 september 2021 är det giltigt i 90 dagar. Om det är utfärdat mellan 1 oktober och 31 december 2021 är det giltigt i 180 dagar. När giltighetstiden har gått ut kan man när som helst hämta ett nytt.

Kan man resa med vaccinationsbevis?

Olika bestämmelser kan gälla på olika resemål. Det är inte säkert att det räcker att vara vaccinerad för att resa in i ett land. Man ansvarar själv att undersöka vad som krävs för sitt resemål. Information om utrikesresor finns både hos utrikesdepartementet och på ambassadernas hemsida Sweden Abroad.

Publisert:

LÄS VIDARE