Så många har ersatts för coronavaccinskador

Marcus Alexandersson/TT

Publicerad 2022-07-18

Antalet anmälningar för skador av covid-19-vaccin har minskat den senaste tiden. Arkivbild.

2 661 covidvaccinerade har hittills anmält misstänkta vaccinskador, 155 har fått sina anmälningar godkända av Svenska Läkemedelsförsäkringen.

– Det är ett väldigt spritt mönster, det finns inga tecken på det vi kallar serieskada, säger vd Robert Ström.

Kravet för att få ersättning från läkemedelsförsäkringen är att man haft besvär i mer än 30 dagar efter vaccinering mot covid-19 och att skadorna med övervägande sannolikhet bedömts bero på vaccinet.

I slutet av januari hade Svenska läkemedelsförsäkringen utrett 928 anmälningar varav de flesta handlat om övergående besvär som till exempel feber och huvudvärk.

Att den siffran nu stigit till 2 157 ska inte tolkas som att antalet anmälningar ökat det senaste halvåret.

– Tvärtom så är det färre nu. Det handlar om att vi utrett de som inkommit tidigare, säger Robert Ström.

Någon röd tråd att urskilja bland anmälningarna finns inte, enligt Ström är det ”olika från fall till fall och från individ till individ”.

– I början var det många enklare fall, värk och feber och liknande, som kunde avböjas ganska snabbt, säger Robert Ström och lägger till att handläggningstiden är på cirka tre månader.

Av de totalt inkomna 2 661 fallen från vaccinationsstarten i landet är det alltså 155 som fått sina fall godkända. 2 002 har avslagits och 504 är fortfarande under utredning.

Skillnaden mellan läkemedelsförsäkringen och Läkemedelsverket är att verket utreder biverkningar, medan läkemedelsförsäkringen jobbar med försäkringsskador.

Om läkemedelsförsäkringen har avböjt ersättning går det att överklaga ärendet till Läkemedelsskadenämnden.