Totalförsvaret populärt – om man slipper slåss

Av:  TT

Få vill ha en stridande roll, om Sverige hamnar i krig. Arkivbild.
Få vill ha en stridande roll, om Sverige hamnar i krig. Arkivbild.

En stor majoritet ställer gärna upp och försvarar Sverige vid ett anfall. Men bara om man slipper en stridande roll med fara för livet.

I Sverige kan alla mellan 16 och 70 år kallas in vid krig eller fara för krig. Två nya undersökningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att en stor majoritet gärna ställer upp i en sådan situation.

77 procent säger sig vilja bidra till totalförsvaret om det skulle blir krig. Med ett undantag: Man vill inte hamna i strid. Bara 26 procent säger att de vill gå in i en stridande roll med fara för livet. Av kvinnorna kan bara 9 procent tänka sig det.

I gruppen mellan 15 och 24 år är stridsviljan större. Totalt 40 procent av de unga uppger att de är mycket eller ganska villiga att gå in i en stridande roll med fara för livet om Sverige skulle bli anfallet.

Totalförsvarsplikten kan, förutom att delta i krig, även handla om räddningstjänst och hjälpa till med att ta hand om barn och gamla.

I båda undersökningarna svarar sammanlagt 86 procent att de är villiga att delta i totalförsvaret i en roll utan fara för liv.

”Att många ser vikten av ett totalförsvar och också ser sin roll och vill bidra är en förutsättning för att vi ska kunna skydda och försvara vårt land och vår frihet. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas”, säger Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB, i ett pressmeddelande.

Drygt 1 100 personer svarade i undersökningen. I undersökningen som endast avser unga 15-24 år svarade drygt 2 000.

Publisert: