Nyheter

Svårare träffa läkare på särskilda boenden

Av: 

TT

Kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckning än män, visar enkätundersökningen. Arkivbild.
Kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckning än män, visar enkätundersökningen. Arkivbild.

NYHETER

Äldre som bor på särskilt boende tycker att det har blivit svårare att få träffa läkare och sjuksköterskor. Samtidigt känner sig allt fler personer över 65 år ensamma. Det visar en stor enkätundersökning från Socialstyrelsen.

I början av året svarade drygt 111 500 personer över 65 år på årets äldreenkät. Förra gången en sådan undersökning skickades ut var år 2020. Sedan dess har andelen personer på särskilda boenden som tycker att det är svårt att komma i kontakt med vårdpersonal ökat. Årets resultat visar på stora variationer i landet, allra störst är skillnaden då det gäller läkarkontakter.

– Det är några mindre kommuner där man ser att alla är nöjda, och det är några där bara tio procent är nöjda, säger Michaela Prochazka som är äldresamordnare på Socialstyrelsen.

Fler ensamma

Hon anser att det är problematiskt att vissa upplever att det är svårt att få till ett läkarmöte.

– Det tycker jag är oroande, för det är en viktig del just när man bor på äldreboende.

Undersökningen visar även att den upplevda ensamheten bland äldre har ökat.

– De som bor hemma upplever inte lika stor ensamhet som de som bor på äldreboende.

Sju av tio på äldreboenden svarar att de ”ofta eller då och då” besväras av ensamhet. 41 procent svarar att de varit mer ensamma under pandemin än tidigare.

Pandemin sätter spår

Michaela Prochazka berättar att coronapandemin har påverkat äldres situation och därmed även enkätsvaren.

– Det är också väldigt speciellt att jämföra år 2020 och nu precis efter pandemin.

Resultatet av undersökningen finns nedbruten på lokal nivå.

– Det är viktigt att det används av kommuner och verksamheter, så att de tittar på sina resultat och använder dem i sitt kvalitetsarbete.

Även Socialstyrelsen har stor nytta av enkätsvaren.

– Det är ett väldigt bra sätt för oss att få veta vad de äldre tycker, så att de får sin röst hörd.

ANNONS

Vad betalar du i el varje månad? Jämför priser här!

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert: