Amanda Lind: ”Det räcker inte att vi har bra politiker på EU-nivå”

Publicerad 2024-06-27

MP-ledaren Amanda Lind siktar på en rödgrön majoritetsregering 2026.

ALMEDALEN. Miljöpartiet gjorde succé i EU-valet och går kraftigt uppåt i opinionen.

Med en ny ledning siktar MP på att bilda majoritetsregering efter valet 2026.

– Jag har suttit i regering själv och vet att det är där man gör störst skillnad, säger språkröret Amanda Lind.

Det går bra för Miljöpartiet.

Efter ett antal år av kräftgång i opinionen gjorde partiet ett bra EU-val och säkrade tre mandat i EU-parlamentet.

På torsdagen, lagom till att MP hade sin halvdag i Almedalen, kom nya siffror från SR/Indikator Opinion som visade att partiet har ett stöd på 7,2 procent.

Dessutom har partiets nyaste språkrör, Amanda Lind, höga förtroendesiffror för att vara MP-ledare.

Framgången har gett partiet råg i ryggen. Succén i EU-valet ska upprepas även på hemmaplan, säger Amanda Lind när Aftonbladet träffar henne i Visby.

– Under EU-valet så upplevde jag en väldigt stor nyfikenhet för vår politik inom rättvis klimatomställning.

– Det arbetet måste vi fortsätta nu så att man också förstår att det räcker inte att vi har bra politiker på EU-nivå som driver det här, utan du måste svara upp från nationell nivå för att det ska bli handling bakom orden.

Amanda Lind och Aftonbladets reporter Fredrik Björkman.

”Det är där man gör störst skillnad”

Inför valet 2026 är MP:s mål att bilda en majoritetsregering tillsammans med S, V och C.

Amanda Lind, som var kulturminister i Stefan Löfvens regeringar, ser inte framför sig att MP kommer att stödja en regering som partiet inte sitter med i.

– Jag har suttit i regering själv och vet att det är där man gör störst skillnad, säger hon.

Tiden i regeringsställning var mycket lärorik för det lilla gröna partiet, som förhandlade med det stora röda partiet.

MP åkte på ett antal smällar: Försäljningen av Vattenfalls kolverksamhet i Tyskland, inga snabbtåg och Bromma flygplats överlevnad är några av dem.

Nya språkrörsduon Amanda Lind och Daniel Helldén.

Vill införa fler klimatregler som är svåra att ändra

Amanda Lind säger att en lärdom som MP tagit med sig från de nära nog två mandatperioder som partiet satt i regering är att reformer som sätter ramarna för politiken på lång sikt är en framgångssaga.

Det handlar om lagstiftning som är svår att ändra för andra partier som kommer till makten.

Amanda Lind nämner klimatlagen, det klimatpolitiska ramverket och införandet av Klimatpolitiska rådet som exempel på förändringar som nu blottlägger för väljarna att den M-ledda regeringens politik leder till ökade utsläpp.

– Vi drev fram de högsta miljöbudgetarna någonsin. De har varit jätteviktiga, men budgeten går ju också ganska snabbt att rasera när du väl byter majoritet i riksdagen.

– Därför lyfter jag gärna fram klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som en framgång. Det var ju något som sitter på plats som är mer långsiktigt och är lite trögare att ändra på.

Fokus just nu ligger på andra frågor än klimat och miljö. Språkröret nämner avskaffandet av vinstdrivande aktörer i skolan och arbetstidsförkortning som exempel på reformer som står högt på hennes lista.

Införande av billigare kollektivtrafik är en reform som Amanda Lind tror att andra partier skulle få svårt att dra tillbaka om de fick chansen.

– Om vi på riktigt skulle sänka kostnaderna för kollektivtrafiken samtidigt som vi satsar på att stötta regionerna i att göra en utbyggnad, har jag svårt att se att politiker skulle plocka bort det för det skulle vara så uppskattat av så många, säger hon.

Lind säger att MP tagit lärdom av de två mandatperioderna som partiet satt i regering.

Den 21 april inföll Sveriges Overshoot Day. Det var dagen då Sverige förbrukat sin andel av jordens resurser för 2024, enligt en beräkning av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

Amanda Lind säger att MP:s klimatfärdplan, som bland annat föreslår investeringar i den gröna omställningen på hundra miljarder kronor om året i tio år, kommer att leda till att Sverige når sina klimatmål.

Däremot leder planen inte till att Sverige kommer att leva efter vad de planetära gränserna mäktar med.

– Nej, för naturens planetära gränser är ju många fler. Det handlar ju om biologisk mångfald, luftkvaliteten och liknande. Men vi måste försöka. Jag menar att en hoppfull politik som skapar en acceptans för omställningen måste visa visioner och politisk handlingskraft, säger Amanda Lind.

Men är inte det att göra halva jobbet? Om du inte kan gå i god för att klimatfärdplanen leder till att vi klarar de planetära gränserna, då når man ju inte ert mål?

– Ja, men i alla oberoende granskningar av de svenska partiernas klimatpolitik så hamnar vi i topp.

Det säger inte så mycket, om man ska vara helt ärlig.

– Nej, men återigen, vi måste ju försöka. Och vi är ju alltid beredda att också utveckla vår politik hela tiden.

Amanda Lind nämner partiets förslag om att ändra skogsbruket i Sverige för att lämna kalhyggesbruket som ett exempel på förslag som MP lagt fram som ska säkra hållbarhet.

Partiets politik kring havsfrågor är ett annat område.

– Vi går ju fram med att minska utsläppen till exempel, övergödningen. Vi går fram med en havsmiljölag som precis som klimatlagen ska innehålla en vetenskaplig grund.

Lind och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.