Benjamin får inte följa med när friskolan gör skolutflykter

1 av 3
NYHETER

Benjamin är 15 år och har autism. Han reser två timmar varje dag för att gå i en specialskola.

Men på skolan lämnas ofta Benjamin kvar när de andra eleverna åker på utflykter eller har idrott.

I stället för äventyrsbad får han vänta på de andra bakom ett tre meter högt stängsel.

När Benjamin började i Ikasus-skolan i Vallentuna för tre år sedan var det för att han skulle få de allra bästa förutsättningarna.

Skolan är särskilt inriktad på autistiska barn och har en pedagogik som visat sig vara framgångsrik.

Ikasus ingår numera i vårdkoncernen Frösunda omsorg som ägs av det brittiska riskkapitalbolaget HG Capital.

I Frösunda omsorg finns också bolag för personlig assistans och Benjamins mamma, Jenny Myrsell, tänkte att det vore praktiskt om hans personliga assistent anlitades från samma företag.

– Det fungerade inte alltid så vi bytte till ett annat vårdföretag den 1 januari.

Skolan säger att de inte har resurser

Efter bytet började Jenny Myrsell få mejl från skolan om att de inte hade resurser att ta med Benjamin på schemalagda aktiviteter utanför skolområdet om hans personliga assistent inte var närvarande.

– Personlig assistent är inget villkor för Benjamins skolgång, ändå skriver de en gång i veckan att de inte har resurser.

Det resulterade i att Benjamin fick stanna kvar på skolan med en personal när klasskompisarna åkte till äventyrsbadet Fyrishov i fredags.

– Det är samma sak med andra schemalagda aktiviteter. Han får inte följa med på vanlig simning, inte på gymnastiken eller utflykter. Det är inlagt i hans åtgärdsprogram att han ska få två promenader per dag för att kunna koncentrera sig och för att hålla sig frisk. Det ingår alltså i läroplanen eller i åtgärdsprogrammet som Benjamin alltså inte längre får delta i, säger Jenny Myrsell.

Vill friskriva sig från ansvaret

Rektor för skolan heter Anders Annerfalk. Han har förklarat att han inte tänker låta Benjamin följa med utanför skolområdet om den personliga assistenten av någon anledning är frånvarande med mindre än att Jenny Myrsell skriver på att hon accepterar att skolan inte kan garantera hennes sons säkerhet.

– Vilken förälder gör så? Vilken verksamhet kan friskriva sig från sitt ansvar? Självklart ska alla elever kunna följa med och skolan måste ha personal och aktiviteter som är anpassade till eleverna, säger Jenny Myrsell.

När Ikasus såldes 2011 hade skolan 70 anställda och en vinstmarginal på 1,5 procent.

Tre år senare, under HG Capitals ägo, hade Ikasus minskat personalen till 51 och ökat vinstmarginalen till 19,7 procent.

Efter 2014 redovisas inte Ikasus separat inom koncernen.

Rektor Anders Annerfalk vill inte kommentera just Benjamins fall utan uttalar sig generellt.

Har skolan tillräckligt med resurser för att följa läroplanen när det gäller exempelvis idrott?

– Skolan har de resurser som vi anser nödvändiga, ja.

Är de sådana att de räcker för att alla elever ska få undervisning enligt läroplan?

– Ja, det är min bedömning.

Jag har ju de här uppgifterna om att en ensam elev lämnats kvar på skolgården när de andra åkt iväg.

– Vi har vid olika tillfällen låtit eleven, både en och flera, vara kvar när de exempelvis är på ett särskilt humör eller utagerande så att vi inte kan ta ansvar för dem med en enkelbemanning.

Enligt Anders Annerfalk handlar det om en säkerhetsbedömning och att föräldrarna begärt att eleven ska ha så kallad dubbelbemanning, alltså två personal som ledsagare.

”Handlar inte om dagsform”

Jenny Myrsell känner inte igen det:

– Jag får mejl i förväg där det står allt som Benjamin inte ska få vara med på under veckan. Det handlar inte alls om hans dagsform utan en principsak för skolan. Men skolan vill lasta det här på mig för att jag inte skriver under ett papper där jag frikänner skolan från allt ansvar för Benjamin. Allt jag vill är att mitt barn är tryggt i skolan, precis som alla andra föräldrar, och att han får vara med på aktiviteterna.

Skolverkets jurist Sofia Kalin svarar via mejl på frågan om det är ett brott mot skollagen att hindra Benjamin från att delta i schemalagd undervisning:

”Om man har skolplikt har man också en rätt till utbildning. Skolan ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning. Som regel är skolan därför skyldig att organisera verksamheten så att alla elever ges möjlighet att ta del av utbildningen, t.ex. genom att tillse att nödvändig personal finns. Det gäller i grundskolan såväl som i grundsärskolan.”.

Skolinspektionens ovanliga grepp

Under sommaren slutförde Skolinspektionen sin vanliga tillsyn av Ikasus.

– Vi har fått vissa signaler rörande den här skolan som gör att vi nu kommer att följa upp tillsynen. Vi granskar skolor utifrån skollagen, säger Mårten Pettersson som är enhetschef i Stockholm.

Skolinspektionen har för ovanlighetens skull kallat föräldrarna till Ikasus-eleverna till ett möte inför den uppföljande granskningen.

– Det är inte det vanligaste vi gör men det händer att vi kallar föräldrar som får ge sin syn på skolverksamheten.

Skolinspektionen utreder också Jenny Myrsells anmälan om den kränkande behandlingen av Benjamin.

ARTIKELN HANDLAR OM