IVO överväger granska Josefins vård

Efter Aftonbladets avslöjande

1 av 3
NYHETER

Efter Aftonbladets avslöjande överväger IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att granska fallet Josefin. Problemet är välkänt sedan flera år tillbaka.
– Men det är inte vårt ansvar att granska systemfel utan vi granskar enskilda anmälningar, säger Eva Kågström, inspektör på IVO.

Josefins fall är inte det enda. Ett av flera fall hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, handlar om en minderårig flicka som slussats runt mellan bup, utredningshem och låsta statliga institutioner. Landsting, kommun och vårdbolag skyller på varandra. Det är först när hon misstänks ha utsatt en medpatient för mordförsök som hennes ärende anmäls. IVO kritiserar hur landsting och socialtjänst hanterat vårdplanen.

Fallet med Josefin har de fortfarande inte granskat.

Barn som slussas runt är ett problem som upprepas gång på gång, vad gör ni åt det?
– Vi granskar enskilda ärenden utifrån de anmälningar som kommer in till oss. Utöver det kan vi också granska enskilda verksamheter, säger Eva Kågström, inspektör på IVO.

Vet du hur många barn det handlar om som slussas runt i Sverige?
– Nej, det vet jag inte.

Varför har ni inte kontroll över vårdhaverier för att kunna lära av dem för framtiden?
– Det är klart att statistik vore bra men det är inte IVO:s uppgift. Vi ser till att verksamheter arbetar utifrån de lagar och regler som finns. Sen är det verksamheterna själva som måste ha kontroll.

Men i fallet vi kallat Josefin verkar det inte ha fungerat. Varför har ni inte granskat vårdplaneringen för henne?
– Det här är ett ärende som inte kommit till vår kännedom för ingen har anmält eller uppmärksammat IVO på hennes situation.

Men hur kan ett barn flyttas 33 gånger utan att det görs en tillsyn?
– Det är svårt för mig att säga, men det är många som kan anmäla. Anhöriga och vårdpersonal.

Ser du något fel i att ett så här pass allvarligt ärende inte hamnat hos er?
– Jag tänker att alla ärenden kanske inte behöver hamna hos IVO eftersom alla verksamheter har en egenkontroll.

Vad är ert ansvar?
– Vi ser till att verksamheter lever upp till de lagar och regler som finns. Utöver det har vi också årliga fokusområden och kanske borde vi titta på just sammanbrott.

Det här har varit känt i många år, vilket ansvar har ni för att ingenting gjorts?
– Vi genomför tillsyn för att se att verksamheter följer de lagar och regler som finns. Sen rapporterar vi våra beslut till berörda kommuner, landsting och vårdföretag.

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter ska vårdbolag analysera oplanerade avslut. Följer ni upp det?
– Den föreskriften är bara några månader gammal och vi tycker naturligtvis att den är viktig. Vi har inte hunnit granska eller inspektera om den efterlevs.

Så det finns hopp för de här barnen?
– Ja det är syftet med föreskriften och målet.

Efter Aftonbladets avslöjande säger IVO att de kommer överväga om en granskning ska inledas i Josefins ärende.