Vattnet sjunker men "inte grönt läge"

TT

Publicerad 2023-09-03

Vattennivåerna sjunker sakta efter översvämningarna i Västerås och Sala.

Men riskerna är inte över och ett jordskred skulle fortfarande kunna dra med sig husen närmast Svartån i Västerås.

– Vi är inte nere på grönt läge på något sätt, säger Malin Anneteg, kommunikatör vid Västerås kommun.

Västerås kommun är fortsatt i stabsläge och följer utvecklingen noga. Var tredje timme ser personal till att det inte är något bråte som blockerar vattenflödet i Svartån.

– Vi är fortfarande inte nere i flöden som ens innebär vanlig vårflod utan det är väldigt kraftiga flöden och väldigt strömt, säger Malin Anneteg.

Kolonistugeområdet Biskopsängen, där ett 60-tal kolonistugor lades under vatten, är avspärrat.

Ett slukhål har upptäckts i en gångväg och om det blir ett jordskred är husen närmast Svartån i riskzonen.

– Risken är att husen beger sig ut i ån.

I Sala har arbetet under dagen blivit allt mer inriktat på att hantera trafiken.

Flera vägar öster om staden, mot Heby, är täckta av vatten och kommer att vara avstängda flera dagar framöver.

– Det är vår lägsta punkt i kommunen och där det blir stora vattenansamlingar. Det går inte att åka bil helt enkelt, säger Daniel Holmvin, kommundirektör i Sala.

Mellan fredag och lördag föll stora mängder regn över Mälardalen. På vissa håll kom en hel månads nederbörd under ett dygn.

Det handlar om vattenflöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan, enligt SMHI.

En röd varning ligger kvar för Svartåns höga flöde vilket innebär att det kan medföra ”mycket allvarliga konsekvenser för samhället”.