SMHI utfärdar trippelvarning i Sverige

Publicerad 2023-01-15

Gul, orange, röd.

Besvärligt väder väntar och SMHI går nu ut med en trippelvarning.

Det varnas för översvämningar, hård vind och snöfall.

SMHI varnar nu för flera olika problem runt om i landet. Det är röd, orange och gul varning och det handlar om såväl höga flöden som hårt väder.

De röda varningarna gäller översvämningar i övre Viskan och övre Ätran i Västra Götaland.

”Efter senaste tiden av regn och snösmältning har vattennivåerna stigit i sjöarna. Därav kan det uppstå översvämning i anslutning till sjön. Nivåerna väntas kulminera i mitten av veckan”, skriver SMHI gällande såväl Viskan som Ätran.

Översvämmad väg utanför Ängelholm 2022.

Översvämningar

De orangea varningarna gäller också översvämningar. Varningarna gäller på flera platser i Götaland och i Svealand.

Bland annat Dyltaån norr om Örebro och Kilaån i Södermanland.

Åar och vattendrag i Västra Götaland är också i riskzonen för översvämningar, bland annat nedre Ätran och Nissan, och SMHI har för dessa platser också utfärdat orangea varningar.

De gula varningarna gäller hård vind och hårt väder.

Söndag kväll är det risk för stormbyar på flera håll i landet. Framkomligheten kan i dessa områden vara begränsad på grund av nedfallna träd och grenar.

Det är risk för stormbyar på flera håll i landet.

Hård vind och kraftigt snöfall

Varningarna gäller delar av Västkusten, södra Öland, södra Blekinge och södra Skåne.

Man varnar också för kraftigt snöfall under söndagen. Varningen gäller delar av Västerbotten och Norrbotten.

De kraftiga snöfallen kan ge trafikproblem och störningar i elförsörjningen.

Gula varningar är också utfärdade gällande hård vind på Östersjön.

Snöoväder utanför Umeå.