”Det är en enorm styrka för Sverige i krisen”

En enorm ekonomisk kris sveper över världen under coronautbrottet. Sverige har både styrkor och svagheter när det gäller att klara sig igenom.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia:

Det vår största svaghet

Det är en enorm styrka