80 procent överlever intensivvården på Karolinska: ”Hoppfullt”

Internationella studier visar att hälften av de coronapatienter som intensivvårdas i respirator dör.

På Karolinska universitetssjukhuset visar nya siffror istället att majoriteten av patienterna – 80 procent – överlever.

– Det här ger oss i vården och hela samhället hopp, säger överläkare David Konrad.

De som blir allvarligt sjuka i covid-19 drabbas ofta av svår lunginflammation och lungsvikt. Ofta intensivvårdas de med respirator för att få hjälp med syresättningen. Men behandlingen är tuff för kroppen och flera studier visar att patienter i många fall inte klarar den.

Den största studien hittills, gjord i Storbritannien på 3 883 patienter, visade att hälften av patienterna överlevde behandlingen. Även en mindre studie från Washington i USA visade att chansen att överleva låg kring 50 procent.

Bryter trenden

Karolinska universitetssjukhuset, där en fjärdedel av landets intensivvårdade covidpatienter är inlagda, går man emot den dystra trenden. Här visar preliminära siffror att så många som 80 procent av de utskrivna har överlevt intensivvård i respirator, kunde SVT rapportera på söndagen. Av 62 patienter överlevde 48 och 14 dog.

– Vi har inte sett den här typen av positiva siffror att överleva en intensivvård som vi ser nu. Vi var oroliga att vi skulle hamna på en överlevnad på mellan 10 och 25 procent utifrån de rapporter vi såg från andra länder. Det ger oss i vården och hela samhället hopp, säger David Konrad, överläkare på IVA, till Aftonbladet.

Hur man bedömer vilka patienter som blir aktuella för intensivvård och när under i sjukdomsförloppet vården sätts in är faktorer som kan förklara olika länders resultat.

– Vi vet inte det i dag, men det skulle kunna vara möjliga förklaringar. Vi tittar noga på om man har rimliga förutsättningar att klara intensivvvården och att återhämta sig. Om vi gör en bedömning att patienten inte kan dra fördel av vården kan vi avstå från att erbjuda den. Vi har också ett tätt samarbete med infektionsläkare och vi dröjer inte med att sätta in den här behandlingen så att patienterna får vård innan sjukdomen är för långt gången.

”Vi blir stärkta”

Risken att dö ökar enligt den brittiska studien ju längre en patient ligger kopplad till respirator. Även här visar de tidiga siffrorna från Karolinska på hoppfulla resultat: i snitt ligger en patient på intensiven i en dryg vecka.

– Det är kortare än vi har hört från andra delar av världen, säger David Konrad.

Men det är för tidigt att dra några säkra slutsatser av resultatet som bygger på ett litet underlag.

– Betyder det här att vi har lyckats bättre än andra länder? Vi vet inte än. Vi blir stärkta av det, men vi behöver minst en månad till för att dra några säkra slutsatser.

En ambulans vid intensivvårdsakuten vid Karolinska sjukhuset i Solna.
En ambulans vid intensivvårdsakuten vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Färre nya patienter

Intensivvårdsavdelningarna på sjukhuset har de senaste veckorna haft en stadig tillströmning på cirka sex till tolv patienter per dygn, med toppar på 20 patienter vissa dygn. Också här börjar sjukhuset se ett trendbrott.

– Vi var oroliga för att vi skulle få en massiv ökning av fall förra helgen eller i veckan. Men vi ser en avflackning av patienter på intensivvården. Vi tror att folk har lyssnat på myndigheternas rekommendationer och att det är det vi ser resultatet av nu.

Just nu vårdas 177 patienter på Karolinskas intensivvårdsavdelning. Vid behov kan ytterligare 39 platser öppnas.

Men David Konrad hoppas att så få av dem som möjligt ska behövas och kommer med en uppmaning till allmänheten:

– Vill man hjälpa till ska man fortsätta att hålla fast vid rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Annars kommer vi att översköljas av patienter och då kommer vi inte att klara av det här.


Läs mer om coronapandemin


Publisert:

LÄS VIDARE