Klart med hur kritiserade skolmiljarder fördelas

avTT

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Nästan fem miljarder kronor ska fördelas till landets skolhuvudmän nästa år i det så kallade likvärdighetsbidraget.

Kommunerna Högsby, Flen och Hällefors får mest pengar per elev när det statliga bidraget för en mer jämlik skola fördelas nästa år.

Men det finns fortfarande frågetecken kring villkoren för bidraget.

Statsbidraget för att minska klyftorna mellan skolor och kommuner, likvärdighetsbidraget, uppgår till 4,9 miljarder kronor nästa år. Den kommun som är berättigade till mest pengar per elev är alltså Högsby i Kalmar län: 10 762 kronor, enligt utbildningsdepartementets sammanställning. Därefter följer Flen, Hällefors, Ljusnarsberg och Filipstad.

Klarar villkoren

Detta förutsätter att riksdagen röstar ja till budgetpropositionen. Men det förutsätter också att kommunerna ansöker och att de uppfyller villkoren för bidraget. Detta är inte helt självklart så som de nuvarande reglerna ser ut. De säger nämligen att kommunen, eller den fristående huvudmannen, inte får minska sina egna kostnader för undervisning och elevhälsa jämfört med snittkostnaden de tre föregående åren.

Reglerna har redan fått konsekvenser. Skolverket beslutade i somras att dra tillbaka totalt 24 miljoner kronor från sju skolhuvudmän, ett skolföretag och sex kommuner, just därför att de dragit ned på kostnaderna.

Förstärker ojämlikheten

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har protesterat och Skolverket har också påpekat för regeringen att det finns "utmaningar" förenade med villkoren. Skolverket skriver att de första som blir utan bidrag är de kommuner som har mest ansträngd ekonomi. "Detta riskerar då snarare att förstärka ojämlikheten i finansieringen av skolan då dessa kommuner därmed inte kan ta del av statsbidraget, samtidigt som andra kommuner med en mer gynnsam ekonomisk utvecklig kan fortsätta att ta del av bidraget", skrev Skolverket i sin utvärdering i augusti.

Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) ska villkoren ses över. Men när detta sker, och hur villkoren kan förändras, finns det än så länge inga besked om.