Malmös parkeringsplatser gapar tomma

I Malmö står över 1 400 kommunala parkeringar tomma.
I Malmö står över 1 400 kommunala parkeringar tomma.

Parkeringspriserna i Malmö är omtalade.

De kommunala parkeringsplatserna är också i hög utsträckning tomma, visar en undersökning av Hem & Hyra.

”Vi har inlett ett arbete för att se över detta”, skriver Margaretha Söderström, kommunikationschef vid MKB, till Aftonbladet.

Nya bostadsområden i Malmö får ingen boendeparkering på allmän plats. I Västra Hamnen kostar det över 100 kronor per dygn och Sverigedemokraterna har gått i bräschen för att frysa avgiftsnivåerna.

Under hösten har parkeringsdebatten varit omdiskuterad i Malmö.

Kommunen har samtidigt infört en pendlarparkering och börjat med betalparkering i Pildammsparken, för att minska antalet bilar i staden.

När det gäller de befintliga, kommunala, parkeringsplatserna är det inte heller något tryck på platserna.

Närmare 1 500 tomma platser

En undersökning av Hem & Hyra gällande de kommunala bostadsbolagen i landets tre storstäder visar att tusentals av de kommunala parkeringsplatserna står tomma.

I Malmö erbjuder MKB 11 031 parkeringsplatser. Men av dessa är 13 procent vakanta. Det innebär att 1 434 av de kommunala parkeringsplatserna i dag står tomma.

”Det beror bland annat att P-normen för byggande under 60- och 70-talen var dubbelt så hög mot idag vilket leder till överskott på p-platser. Det är också ojämnt fördelat över staden så att det i vissa områden är underskott och i andra överskott”, skriver Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB, i ett mejl till Aftonbladet.

Hur ser ni på att så många parkeringsplatser står tomma?

”Vi har inlett ett arbete för att se över detta och då också trygghetsfrågorna i garagen.”

Prissänkning inte aktuell

För Hem & Hyra berättade Margaretha Söderström att det inte är aktuellt att sänka priserna för att färre parkeringar ska stå tomma. Enligt sajten är just den minskande prisskillnaden mellan att parkera på gatan och att ha en egen parkering en trolig anledning till det stora antalet tomma parkeringsplatser.

”Prisbilden är jämfört med många andra parkeringsmöjligheter relativt låg och vi tror inte det är det som är problemet”, skriver Söderström.

Är det aktuellt att genomföra andra förändringar för att minska antalet tomma parkeringsplatser?

”Vid nybyggnation, i anslutning till en del av de områden det handlar om, kommer platserna behövas. Sedan får vår översyn som nu pågår se om vi finner andra lösningar.”

Fyra områden utmärker sig

Områden där det är svårt att få parkeringsplatser hos MKB är i dag Möllevången, Annelund och Persborg. Istället är det framförallt fyra andra områden i staden som bidrar till de tomma platserna.

”Bellevuegården, Kroksbäck, Segevång och Örtagård är byggda för mer än en bil per hushåll mot dagens drygt en halv bil per hushåll. Enbart dessa fyra områden står för mer än hälften av vakanserna.”

I Stockholm och Göteborg, vilka har flera kommunala bostadsbolag, är antalet tomma platser något mer hos de största bostadsbolagen än vad det är hos MKB. De största bolagen i de respektive städerna har nämligen 14 procent tomma platser vardera.

Publisert:

LÄS VIDARE