Läkarförbundet larmar: Över 200 000 inställda operationer i Sverige i år

Över 200 000 operationer kan ställas in i Sverige i år.

Enligt Läkarförbundet kommer vården att belastas mer i höst.

– Staten måste ta ett större ansvar, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande på Sveriges läkarförbund.

Coronautbrottet har ökat Sveriges så kallade vårdskuld – det vill säga antal patienter i vårdkö. Fortsätter utvecklingen som under årets första halvår kommer över 200 000 operationer att ställas in i år, uppger Sveriges läkarförbund (SLF).

– Redan innan coronainfektionen slog ner under våren så har det ju funnits en kösituation i hela landet som då beror på kanske framförallt platsbrist men även brist på andra resurser inom vården, säger SLF-styrelseledamoten Lars Rocksén, narkosläkare vid Örnsköldsviks sjukhus.

– Nu under våren har resurser behövts för att ta hand om patienter med covid-19 och då har man stängt ner operationer och även inplanerade besök på mottagningar vilket gör att vårdköerna ökar över hela landet.

Staten måste ta ett större ansvar, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande på Sveriges läkarförbund.
Staten måste ta ett större ansvar, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande på Sveriges läkarförbund.

Många undvek vård

Under våren man även sett trender av patienter med andra åkommor som undvikit att söka vård på grund av corona.

– Det har rapporterats över hela landet att de kom inte till vården, bland annat av rädsla för corona, säger Lars Rocksén.

– Det innebär ju inte att sjukdomarna försvinner utan att de nu är odiagnostiserade och att de kommer att behöva vård på hösten, med stor risk för att det är i ett ännu sämre tillstånd då.

Lars Rocksén är imponerad över hur Sveriges sjukvård snabbt ställt om till att hantera coronautbrottet, men inser att prövningen under andra halvan av 2020 kan bli ännu tuffare – med en vårdpersonal som slitit ut sig under våren.

– Vården har under en lång tid varit på gränsen till underbemannad och behovet av vårdplatser har diskuterats under en väldigt lång tid och konstaterat att Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa, säger han.

Lars Rocksén.
Lars Rocksén.

Stockholm drabbas hårt

Värst drabbas de regioner där pandemin slagit hårdast. I Stockholm handlar det om tusentals uppskjutna vårdinsatser och vård som uppskattas omfatta två miljarder kronor, enligt Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

– Det kommer kräva fortsatt samarbete med alla vårdgivare – att vi mobiliserar all kapacitet vi kan. Samtidigt är det viktigt att våra medarbetare i vården får möjlighet till återhämtning, säger Anna Starbrink.

– I den planering vi har hittills räknar vi med ett mer normalt läge i vården från 1 september, men framöver kommer det kräva ett stort arbete för att komma till rätta med de vårdköer som uppstått och kapa väntetider igen. Vi måste också arbeta förebyggande inte minst i socialt och ekonomiskt utsatta områden för att minska ojämlikheten i sjukdom och hälsa.

– Coronapandemin och att klara annan vård nu och framöver kommer att kräva stora resurser. Regeringens löfte att täcka alla coronarelaterade kostnader är oerhört viktigt för att vi ska kunna klara vårt uppdrag mot invånarna på bästa sätt.

Hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L).
Hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L).

Vill se reformer

SLF:s andre vice ordförande Sofia Rydgren Stale tycker att coronautbrottet understryker behovet av de reformer som förbundet sedan tidigare efterfrågat hos staten.

– Vi ser också att staten bör ta ett mycket större ansvar vad gäller till exempel beredskapslager, läkemedel och nationella väntelistor, och att socialstyrelsen också behöver få ett samordningsansvar för vårdköerna så att vi ska kunna hantera vårdskulden på ett så effektivt och bra sätt som möjligt, säger hon.

– I grunden handlar det ju också om att medborgarna ska känna tillit och trygghet till den välfärdsmodell vi har och till hälso- och sjukvården i stort, så att man inte känner sig bortprioriterad. Det blir ju lätt att det handlar om siffror men bakom varje siffra finns det ju en individ som har ett behov av hälso- och sjukvårdens resurser.

”Tuffaste krisen i modern tid”

Socialminister Lena Hallengren (S) ser allvarligt på siffrorna.

– Alla i Sverige ska ha en jämlik och tillgänglig vård – oavsett var i landet man bor. Det gäller även under och efter den här pandemin, säger hon.

– Det här är den tuffaste krisen vi gått igenom i modern tid och sjukvården befinner sig i ett svårt läge. Skjuter man upp många behandlingar är det klart det att får konsekvenser. Därför gav regeringen för ett par veckor sedan Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vi kan stödja regionerna i hanteringen av den vårdskuld som uppkommit med anledning av coronapandemin.

Publisert:

LÄS VIDARE