Så här ska nya bron över Fyrisån se ut

Publicerad:
Uppdaterad:
Så här ska nya Tullgarnsbron se ut.
Foto: Uppsala kommun/Rundqvist Arkitekter AB
Så här ska nya Tullgarnsbron se ut.

NYHETER

Kommunstyrelsen har beslutat säga ja till den detaljplan som kommer att förlänga Kungsängsesplanaden mitt i Uppsala med en bro över Fyrisån, rapporterar P4 Uppland.

Tanken är att börja bygga bron i höst.

På västra sidan Fyrisån ansluts den till Ulleråkersvägen. Det nya planområdet omfattar Ulleråkersvägen fram till
Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan och områdena däremellan.

Namnet är redan klart och blir Tullgarnsbron.

Den blir öppningsbar och byggs för både biltrafik, cykel- och gångtrafikanter och ska stå färdig under nästa år.

Foto: Uppsala kommun
Så här ska nya Tullgarnsbron knyta ihop Kungsängsesplanaden med Ulleråkersvägen.
Publicerad:

LÄS VIDARE