Folkhälsomyndigheten

Här är alla de svenska fallen

Av: 

TT

NYHETER

Än så länge har 30 personer insjuknat i det nya coronaviruset i Sverige.

Detta är vad vi vet om fallen.

Wuhanresenären

Den 31 januari upptäcks det första svenska fallet i Region Jönköping. Det är en kvinna i 20-årsåldern som har besökt staden Wuhan i Kina, varifrån viruset först började spridas. Hon konstateras vara smittad med viruset en vecka efter att hon landat i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning av kvinnans kontakter har hon inte utsatt andra i Sverige för risk att smittas.

Första fallet i Göteborg

Den 26 februari, nästan en månad efter det första fallet, testar en man i 30-årsåldern positivt för viruset på Sahlgrenska i Göteborg Mannen har besökt norra Italien, vilket är det värst drabbade virusområdet i Europa. Mannen insjuknade tre dygn efter att ha återvänt till Sverige, enligt sjukvården.

Virus från Italien

Den 27 februari meddelar sjukvården på kvällen att ytterligare fem personer har smittats av det nya coronaviruset.

Tre av dem rör personer i Västra Götaland, samtliga i 30-årsåldern. Två av dem har haft nära kontakt med den person som tidigare visat sig vara smittad i regionen som smittades i Italien. De har hittats via aktiv smittspårning.

Den tredje personen har nyligen själv varit i norra Italien.

De två övriga rör en medelålders kvinna i Stockholm som en vecka tidigare har kommit hem från en resa i Iran, hon blir det första fallet i Stockholm, samt en kvinna i Uppsala län som exponerats för viruset när hon varit i Tyskland. Själv säger kvinnan att hon smittats av en person från Italien.

Smittan från Iran

Den 28 februari konstateras ytterligare fyra personer i Sverige vara smittade av det nya coronaviruset. Två av dem i Region Stockholm och ett fall vardera i Region Uppsala och Region Jönköping.

De två personer som smittats i Stockholms län är närstående till den medelålders kvinna som bekräftades smittad dagen innan, efter en resa till Iran. Iran pekas nu ut som ett av de hårdast drabbade länderna. Personerna hålls isolerade, meddelar sjukvården.

Även det nya fallet i Uppsala rör en person som har varit i Iran. Vården meddelar att smittspårning i det fallet har inletts.

Jönköpingsfallet är en man i 50-årsåldern som har besökt norra Italien. Han kom till Sverige den 24 februari, insjuknade den 25 och kontaktade då infektionskliniken i Jönköping, där han testades dagen därpå.

Fallet har ingen koppling till det första fallet i Jönköping från den 31 januari.

Fall 12 och 13

Lördagen den 29 februari konstateras ytterligare två fall, det ena i Västra Götaland och det andra i Stockholmstrakten. Den nya person som smittats i Stockholms län har koppling till den medelålders kvinna som hade rest i Iran, och har upptäckts tack vare smittspårning.

Fall nummer fem i Västra Götalandsregionen har själv smittats i Iran, och har inga kopplingar till tidigare identifierade fall i Sverige. Smittskyddsläkaren Peter Ulleryd beskriver kontaktspårningen i det nya fallet i Västra Götalandsregionen som "begränsad" i omfattning.

Fall 14

Den 1 mars bekräftas ett sjätte fall i Västra Götaland – nationellt det 14:e fallet. Personen, som har smittats i norra Italien, upptäcktes via smittspårning föranledd av tidigare fall.

Fall 15

Den 2 mars bekräftas ytterligare en person i Region Stockholm smittad med coronaviruset. Personen kom nyligen till Sverige från norra Italien, och vårdas på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

15 nya fall den 3 mars

Den 3 mars konstateras först ett nytt fall i Jönköpings län. Det är en kvinna i 50-årsåldern som varit på samma resa i Italien som den man som tidigare bekräftats vara smittad i regionen.

Hennes symptom beskrivs som milda. Kort därefter kommer bekräftelse om ytterligare tre fall i Västra Götaland. Alla tre har varit på resa i Italien och bedöms ha en mild sjukdomsbild.

Vid lunchtid bekräftas också ett första fall i Region Skåne och fyra nya fall i Region Stockholm. Alla har rest i Italien.

Under kvällen bekräftar Region Stockholm ytterligare sex fall. Fyra har rest i norra Italien och en är närstående till en av dessa. Den sjätte personen anlände nyligen från Iran. Det finns ingen koppling till tidigare fall i Stockholm.

Totalt har 30 personer bekräftats smittade i Sverige: tre i Region Jönköping, nio i Västra Götaland, femton i Region Stockholm, två i Region Uppsala och en i Region Skåne.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu smygstartar rean hos Cervera: 30-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Folkhälsomyndigheten

Jönköping

Göteborg

Uppsala

Stockholm