Kan mina uppgifter ändå begäras ut?

avSofia Ström

NYHETER

It-säkerhetsexperten André Rickardsson ger svar om nya datalagringsdirektivet

Först kom Ipred och fildelarna darrade.

Sedan lovade nätoperatörerna att hemlighålla deras uppgifter, och de andades ut.

Men kan det nya datalagringsdirektivet väcker ny oro

Foto: Pether Engström
André Rickardsson.

Kan mina uppgifter alltså ändå lagras nu, och lämnas ut med anledning av fildelning, trots att operatören lovat att inte göra det?

– Nej, justitiedepartementet har sagt att information inte får lämnas ut för annat än brottsutredningar. Frågor kring upphovsrätt är ett civilrättsligt tvistmål och datalagringsdirektivet sparar information till brottsutredningar.

Finns det en risk att även civilrättsliga tvistemål omfattas av datalagringsdirektivet?

– Jo, det skulle det kunna göra. Om det görs en förändring eller ett tillägg, i form av en ändamålsglidning i datalagringsdirektivet.

Vad händer om det ändå begärs ut uppgifter till upphovsrättsmål?

– Det kan bli så att en domstol kommer med ett informationsföreläggande till en nätoperatör. Att domstolen menar att informationen finns där och att den därför kan begäras ut. Då är det upp till operatören att säga att de inte vill lämna ut informationen. En sådan tvist hamnar i tingrätten men kan sedan överklagas och operatören kan begära att den prövas av Europadomstolen.