Här är yrket som domineras av män

Av: Lina Thorén, Minimedia

Publicerad:
Uppdaterad:

Nästan dubbelt så många män som kvinnor bland fotograferna

Nästan dubbelt så många män som kvinnor är fotografer.

Här är yrket som domineras av män.

Kvinnlig fotograf – allt vanligare.
Kvinnlig fotograf – allt vanligare.

Branschförbundet Svenska Fotografers Förbund är ett förbund för yrkesarbetade fotografer. För att få en bättre bild av fotografernas framtid lät de företaget analysföretaget Wide narrow undersöka medlemmarnas villkor, under våren och sommaren 2008.

Mansdominerad

Den stora undersökningen ledde till en del uppseendeväckande siffror. En av dem är den ojämna könsfördelningen inom yrket. Bland äldre fotografer, över 36 år, är fler än sju av tio fotografer män (71,4 procent). Totalt är 66,2 procent av yrkesfotograferna män.

Frilansfotografen Madeleine Atterhem har känt av att hon arbetar inom ett yrke som domineras av män.

– Ja, verkligen! Det är flest män. Att vara fotograf har ju alltid varit ett mansyrke. Det som är intressant är att fotografi är en relativt ny konst, och kvinnorna kom in snabbt. Det fanns kvinnliga fotografer redan i början av 1900–talet, för då hade fotografin inte alls samma status som till exempel måleriet.

Pelle Kronestam bekräftar bilden av fotografin som ett mansdominerat yrke.

– Jag tror att det finns en bra förklaring: teknik. De första fotograferna var vaktmästare och elektriker som var intresserade av teknik, och därför blev fotografer. Kvinnor är generellt mer intresserade av språklig kommunikation. Nu, med den digitala tekniken, är det mindre tekniskt att fotografera. Det är bara att trycka på en knapp. Och nu ser vi en massa kvinnliga fotografer, säger han.

Högutbildade tjejer

Bland de yngre fotograferna börjar siffrorna jämna ut sig, och könsfördelningen är jämnare.

– Tittar du på en fotutbildning idag, så är en stor majoritet av eleverna tjejer, kommenterar Pelle Kronestam.

Högre utbildning är också vanligare bland de yngre fotograferna, och bland kvinnorna (66,1 procent, jämfört med 44,2 procent av männen). Undersökningen visar också att fler kvinnor (85,9 procent) har gått någon fotografisk utbildning i jämförelse med männen (64 procent).

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN