Skräckscenariot: 4 000 svenskar dör

Publicerad:
Uppdaterad:

Svininfluensan når Sverige inom några veckor, kanske ännu snabbare. Har vi tur räddas vi av sommarvärmen.

Har vi otur kan nästan halva vår befolkning drabbas. Och så många som 4 000 riskerar att dö.

Här svarar experter på de viktigaste frågorna kring influensan

DRÖMSCENARIOT – NÅGRA STRÖFALL NÄRMSTA TIDEN

I bästa fall får vi bara några ströfall under de närmaste månaderna, eftersom virus vanligtvis inte sprids bra under sommaren.

Delvis beror det på vädret – virus trivs bättre i torr och kall luft. Delvis beror det på folks beteende: under semestern tränger vi inte ihop oss inomhus och barnen är inte i skolan.

I så fall slår influensan till med kraft först till hösten och då finns förhoppningsvis ett vaccin.

– Det kommer ändå att bli tufft för sjukvården. Många måste vaccineras och även om man vaccinerar sig så är det inte säkert att man har jättebra skydd, säger Martin Holmberg, läkare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

SKRÄCKSCENARIOT – 3,7 MILJONER INSJUKNAR

I värsta fall är influensan så smittsam att den slår till med kraft direkt,

redan nu i maj eller i juni.

I så fall beräknas 15–40 procent av befolkningen – cirka 3,7 miljoner svenskar – insjukna inom 6–8 veckor. Upp till cirka 4 000 av dem kan dö.

– Då får man använda sig av beredskapslagret av Tamiflu för att rädda liv, säger Martin Holmberg.

Främst unga människor kommer att insjukna.

Det beror delvis på att äldre människor har haft fler influensor och därför har ett bättre skydd.

SJUKDOMSFÖRLOPPET – VIRUSET SLÅR SNABBT

Den som drabbas av influensan blir sjuk omgående, inom några timmar. Om man har låg feber från början blir influensan oftast lindrig, men om man får hög feber redan från början blir den ofta mer allvarlig.

Influensan dödar i två olika omgångar.

Om man får en virusorsakad lunginflammation blir man snabbt väldigt sjuk och kan dö inom några dagar.

Det är främst ungdomar som drabbas av ett så snabbt förlopp. Det kan bero på att unga har ett bättre infektionsförsvar som vänder sig mot kroppen.

De virusorsakade lunginflammationerna kan behandlas med Tamiflu och Relenza. I dag finns ett lager som räcker till 25–30 procent av befolkningen.

SÅ DRABBAS SAMHÄLLET – SKOLOR KAN STÄNGAS

Under den 6–8 veckor långa perioden som influensan härjar, i värsta fall, förväntas cirka hälften av alla svenskar under perioder vara borta från jobbet. Antingen för att de är sjuka eller för att de är hemma med någon sjuk anhörig.

Under den här tiden måste kommuner och landsting se till att de mest samhällsviktiga verksamheterna fungerar. Det som prioriteras är bland annat sjukvård, sophämtning, vatten, el, värme, media, polis, räddningstjänst, regering och myndigheter.

– I verksamheter där det finns få människor som kan hålla igång dem så kan några behöva skydd under en period för att verksamheten ska fortsätta fungera, säger Anders Tegnell, enhetschef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Det är möjligt att man i värsta fall stänger restauranger, skolor och kollektivtrafik för att minska smittspridningen.

Källor: Martin Holmberg, läkare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet, Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet, Johan Giesecke, vetenskaplig chef på EU:s organ för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Hans Spets, försvarsdirektör, Anders Tegnell, enhetschef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Publicerad: