”Christer Elmehagen har vilselett styrelsen”

Wanja Lundby-Wedin anser att förre AMF-vd:n inte berättade hela sanningen om pensionsavtalet

Christer Elmehagen vilseledde styrelsen.

Det säger Wanja Lundby-Wedin och pekar nu direkt ut AMF:s förre vd som skyldig.

– Han har vilselett genom att inte berätta om hur det verkligen är, säger hon till Aftonbladet.

Rolf Dotevall, professor i handelsrätt, säger till Aftonbladet att det behövs mer information innan man kan dra några slutsatser i ärendet.

Efter en dryg veckas ordkrig mellan AMF:s styrelse och bolagets förre vd Christer Elmehagen börjar bilden klarna om hur det faktiskt gick till när Elmehagen fick en betydligt högre pension än vad styrelsen och därmed Wanja Lundby-Wedin hade räknat med.

I dag släppte Elmehagen en del av det omdiskuterade pensionsavtalet, undertecknat av honom själv och styrelsens ordförande Göran Tunhammar i februari 2004.

Ytterligare 2,5 år

Där framgår det att Christer Elmehagens samtliga pensionsförmåner skulle vara slutbetalda lagom till Elmehagens 60-årsdag 2006, den tidpunkt då han enligt de ursprungliga planerna skulle ha gått i pension.

Men styrelsen ville att Elmehagen skulle stanna som vd i ytterligare 2,5 år. Enligt avtalet från 2004 skulle han, under dessa 2,5 år, få samma årliga pensionspremie inbetald som han fick vid tiden för sin 60-årsdag.

När det senare framkom i AMF:s årsredovisning att Christer Elmehagen, efter sin 60-årsdag, fick 770 000 kronor varje månad i pensionsavsättning säger Wanja Lundby-Wedin att hon reagerade. Enligt henne själv fick hon då förklaringen att den höga summan ”var en effekt av tidigare pensionsavtal”.

Då godtog hon svaret. I dag säger hon att hela sanningen aldrig kom fram. Den skyldige, enligt Lundby-Wedin, är Christer Elmehagen.

”Har vilselett styrelsen”

– Det är väl klart att Christer Elmehagen har vilselett styrelsen. Han har inte sagt till styrelsen annat än att den här förklaringen som vi fick från ordföranden var korrekt, och då har han vilselett oss genom att inte berätta om hur det verkligen är.

Hur är det då?

– Ja, det är det som styrelsen säger: vi är vilseledda. Christer Elmehagen har fått ut för mycket pensionskapital. Jag har sagt att det kan röra sig om 20 miljoner. Det är där vi i vår utredning har landat.

Vad är det som har gått fel?

– Det är inte helt klart. Men det är tillräckligt klarlagt för att kunna säga att han har fått ut för mycket pengar. Nu fortsätter utredningen ytterligare en vecka för att gå till botten med några handlingar som vi behöver veta vad de står för, säger Wanja Lundby-Wedin.

Christer Elmehagen själv är förvånad över anklagelserna från LO:s ordförande.

– Jag tycker det är oerhört entydigt vilken process som gällde efter 60. Där står att jag ska ha samma pensionspremie som då jag fyllde 60 år, säger han till TT.

”Jävsproblematik”

Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har granskat de offentliggjorda styckena ur Elmehagens avtal för Aftonbladets räkning.

Enligt honom finns det två springande punkter i konflikten:

–  Dels handlar det om styrelsens plikt att vårda bolagets intressen, att vara aktiv när det gäller att skaffa sig ett korrekt beslutsunderlag, säger han.

–   Och dels möjligen jävsproblematiken: hur långt kan man släppa in en person – som uppenbarligen har ett egenintresse – i ärendets beredning, utan att det strider mot jävsbestämmelsen?

– Jag kan tycka att det är anmärkningsvärt att förlita sig på vd:s uppgifter i en situation som rör honom själv.

– Men självklart är det så att om styrelsen sitter och bereder ärendet och vd finns med tycker jag också att vd på frågor har en plikt att tala sanning. Om styrelsen hamnar i händerna på en person som ljuger ska den inte drabbas av det, säger han.

Rolf Dotevall menar dock att de avtalsformuleringar som offentliggjorts i dag inte räcker för att kunna dra några slutsatser i frågan.

–  Avtalsklausulerna tycker inte jag säger så mycket åt det ena eller andra hållet, säger han.

Publisert: