Barack Obama kan komma till Sverige

avThomas Erikson, Tobias Österberg

NYHETER

I dag utsågs USA:s president Barack Obama till Nobels fredspristagare 2009.

Innan året är slut kommer han troligen till Stockholm för att träffa kungen.

Beskedet från den norska Nobelkommitten innebär sannolikt också att Barack Obama kommer till Sverige i december.

Det har tidigare varit kutym att fredspristagarna kommit till Stockholm för ett möte med den svenske kungen, efter prisceremonin i Oslo.