Lag mot ”gromning” träder i kraft i dag

NYHETER

”Väldigt stor krets av personer som ägnar sig åt det här”

I dag träder den nya lagen mot så kallad ”gromning” i kraft.

Lagen straffar kontakter med barn i sexuella syften med böter eller fängelse i högst ett år.

– Vi vet att det är en väldigt stor krets av personer som ägnar sig åt det här, säger Stefan Kronqvist, chef för Rikskriminalens it-brottssektion.

I dag träder flera nya lagar i kraft i Sverige.

En av de nya lagarna kriminaliserar så kallad ”gromning” – kontakter med barn i sexuella syften – med fängelse i högst ett år.

– All lagstiftning som för brottsbekämpningen framåt – vilket vi tycker att det här är – tycker vi är positivt, säger Stefan Kronqvist.

”Väldigt unga”

Rikskriminalen jobbar sedan tidigare mot den här typen av brottslighet, säger Kronqvist.

– Vi hade en verksamhet mot de här företeelserna redan innan den här lagen fanns, som bygger mycket på ett underrättelsearbete. Vi försöker fånga upp de värsta aktörerna och jobbar också brottsförebyggande med de här frågorna, säger Stefan Kronqvist.

– Vi kommer att fortsätta på underrättelsenivån från Rikskriminalens sida, så får de lokala polismyndigheterna bedriva själva brottsutredningarna, säger han.

Vad ska man göra om man upplever att man blivit utsatt för den här typen av brottslighet?

– Oftast är det personer som är väldigt unga – oftast barn i åldern 11-15 år – som är måltavorna för de här aktörerna. Jag tycker att det som är viktigt i första hand är att man pratar med någon som är vuxen, mycket viktigare än att man vänder sig till polisen direkt.

Vad ska en vuxen göra som får indikationer på att den här typen av brott begåtts?

– Det generella rådet är att se till att ditt barn inte vistas på det här forumet där man träffar den här figuren.

”Viktigt som förälder att agera”

– Sen bör man kontakta det forum där den här människan håller på, för de brukar oftast slänga ut dem.

Vad kan man göra för att säkra bevisning?

– Om det är väldigt grova saker kan man spara ned inläggen som har gjorts, det är naturligtvis väldigt bra om man har möjlighet att göra det. Men många gånger kan det vara så att det inte kommit så långt och inte blir så mycket utredningsmässigt, men då är det viktigt att man som förälder agerar så att barnet inte känner sig tvingat att ingå i det här spelet.

– Lagen kräver att ett antal villkor är uppfyllda, bland annat en ganska långt gången kontakt: att man bokat möten – vilket exemplifieras med att man försökt beställa hotellrum, eller biljetter, och så vidare. Det räcker inte med att man snackar snusk på nätet, det ska vara ett försök att träffa någon, som jag uppfattat det.