Övervakade anställda – från hemmet

avSebastian Chaaban

Datainspektionen ger butiksägaren bakläxa

Butikschefen filmade de anställda – och kunde följa allt live från hemmet.

Inte okej, tycker Datainspektionen.

– Jag är besviken. Jag accepterar det, men kommer överklaga, säger chefen.

Butikschefen och ägaren till matbutiken i Stockholm satte upp övervakningskameror i några av rummen bakom själva butikslokalen.

Och kunde sitta på sitt kontor beläget i hemmet – och följa allt personalen gjorde live.

Dygnet runt.

Allt som filmades lagrades på en hårddisk på kontoret. Enligt anmälan till Datainspektionen har personalen inte informerats om kamerornas existens.

Kränkande, tycker myndigheten som ger butiksägaren bakläxa. Kameraövervakningen bryter mot personuppgiftslagen och måste åtgärdas.

Totalt rör det sig om 16 kameror, 12 i själva butiken och fyra berörda i utrymmena bakom lokalen.

För personalen skull

En av kamerorna sitter bland annat i kontoret där de anställda räknar pengar.

Butikschefen själv är mycket besviken över beslutet och tänker överklaga. Enligt honom så är kamerorna där för personalens egen säkerheten, inget annat.

– Vi vid två tillfällen haft rån i den här butiken. Och efter det sista så fattade jag ett beslut för mig själv: jag vill inte uppleva det här igen. Då installerade vi bland annat kamerorna, säger han.

Butikschefen säger också att personalen kände till kamerorna sedan tidigare. Och att han inte alls kunde följa kamerorna i hemmet, utan från sitt kontor – som dock ligger vid hans bostad men i ett annat hus.

Vill ha en säker butik

Men Datainspektionen anser inte att säkerheten i butiken är skäl nog.

”För att en sådan övervakning ska vara tillåten får den dock inte utgöra ett oskäligt stort intrång i de anställdas personliga integritet.” skriver myndigheten.

Har du förståelse för att några i personalen känner obehag inför det här?

– Jag kan förstå det, på ett sätt. Men samtidigt inte på ett annat. I min värld så ska vi ha en så säker butik som möjligt. Om det är så att man känner sig iakttagen så är det helt fel.

Om personalen nu vill ta bort de fyra kamerorna, hur ställer du dig då?

– Självklart, är det något som är negativ, direkt. Jag kommer i för sig att överklaga det här beslutet nu.