Hur går du egentligen?

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Nu blir det tydligare vad som gäller för cyklister och fotgängare. Arkivbild.

Från och med denna vecka gäller förtydligade regler för gång- och cykeltrafikanter.

De flesta bilister och cyklister är väl införstådda i sina trafikregler – men vad gäller för fotgängare?

I måndags trädde regeringens ändring i Trafikförordningen, som förtydligar reglerna för gång- och cykeltrafikanter, i kraft.

Reglerna fastställer att man på gemensamma gång- och cykelbanor ska hålla till vänster.

Vilka regler gäller då i övrigt för fotgängare?

Går man på en väg ska man följa vägmärken, trafiksignaler och polisens anvisningar, precis som en cyklist eller en motorburen trafikant.

Gående ska också hålla sig till gångbanan eller vägrenen – bara om sådana inte finns får man gå på cykelbana eller körbana.

Att gå mot röd gubbe är olagligt, men inte straffbart. Om man däremot orsakar en kollision genom att gå mot rött kan man dömas för vårdslöshet i trafik.

Vägar ska korsas vid övergångsställen – man får endast korsa vägen på annan plats om det sker utan fara eller olägenhet för trafiken.

Det gäller dock att vara vaksam även vid övergångsställen. Även när en bil stannat vid ett övergångsställe måste gångtrafikanten noggrant se till att ingen omkörande bil närmar sig innan man korsar vägen.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik