Svensken Carl Gustaf von Rosen matbombade

1967–70 skakades Nigeria av ett uppslitande inbördeskrig. Striderna bröt ut sedan regionen Biafra utropat sin självständighet.
Civilbefolkningen i utbrytarrepubliken drabbades mycket hårt av konflikten. Hundratusentals biafraner, bland dem många barn, svalt ihjäl.
AV: HERMAN LINDQVIST

Kriget som gav svälten ett ansikte

För drygt fyrtio år sedan fick svenska tidningsläsare och tv-tittare klart för sig vad som menades med ett Biafrabarn.