"Är det över nu?"

avLinda Hjertén

Inget överklagande i barnläkarmålet

Barnläkaren friades för Linneas död.

Åklagaren väljer nu att inte överklaga tingsrättens beslut.

– Är det sant? Är det över nu? sa barnläkaren när hon fick höra beskedet.

Det var i mars 2009 som åklagare inledde förundersökning gällande dråp mot en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Solna tingsrätt ogillade åtalet i en dom den 21 oktober 2011.

En enig domstol fann det inte bevisat att ett brott hade begåtts och påpekade att det inte heller bevisats att läkaren begått något medicinskt fel.

"Är det sant?"

Nu väljer åklagaren att inte överklaga tingsrättens beslut.

– En ändring av tingsrättens friande dom i hovrätten kräver sannolikhet att ny bevisning kan åberopas. Någon ytterligare bevisning finns inte och inte heller någon annan omständighet som kan ändra bevisläget på ett avgörande sätt. Därför gör jag bedömningen att det inte finns skäl för mig att överklaga tingsrättens friande dom, säger chefsåklagare Peter Claeson i ett pressmeddelande.

Den lättade 57-åriga barnläkaren tog i dag emot åklagarens beslut.

– Hon är överlycklig. Hon sa: är det sant, är det över nu? säger hennes advokat Björn Hurtig.

För hans klient har det varit en nästan tre år lång prövning.

Hon har inte fått jobba i väntan på dom, hon har utsatts för hot och tvingats flytta.

Både Hurtig och hans klient är glada att åklagaren valt att inte gå vidare med målet.

– Det är ett bra beslut. Jag är glad att hon får tillbaka sitt liv nu.

Linnea avled

Allting började den 20 september 2008, klockan 22.02, i samma stund som tre månader gamla Linnea tog sitt sista andetag på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Föräldrarna var övertygade om att dottern dog på grund av upprepade fel från vårdpersonalen och de anmälde sjukhuset.

De har sagt att allt de vill är att få svar på vad som egentligen hände deras dotter.

Fick spruta - somnade in

En obduktion av det lilla barnet visade att koncentrationen av narkosläkemedlet Tiopental var mycket högre än vad som kan ses vid normal användning.

Förhör med flickans anhöriga visade att de sett barnläkaren ge flickan en spruta strax innan hon avled.

– Hon sa att det var lugnande som hämmade kramperna. Hon sa att hon inte visste i vilket skick Linnea var och om Linnea skulle klara det. Hon lyssnade med stetoskopet, sa mamman under rättegången.

– Sedan somnade hon in när hon fått den sprutan. Hon slutade att kippa efter luft.

Greps på ronden

Morgonen den 2 mars 2009, när den 57-åriga barnläkaren gick sin rond, greps hon.

Först i september i år inleddes rättegången i ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall som kommit att handla om juridik kontra vården och väckt en het debatt.

Åklagarsidan, och målsägarbiträdet Peter Althin, säger att fallet inte handlar om smärtlindring i livets slutskede. Linneas respirator hade kopplats ur dagen den 20 september och flickan skulle dö, men det åtalet handlar om är att en extremt hög halt av ett narkosmedel hittats i flickans kropp.

– Att lindra smärta i livets slutskede är en sak. Men att aktivt förkorta det är inte tillåtet enligt lag, säger målsägarbiträde Peter Althin.

”Är oskyldig”

Barnläkaren själv har nekat bestämt till anklagelserna.

Sista dagen i rätten vände hon sig mot rättens ordförande och kritiserade utredningen och åtalet.

– Jag har absolut inte gjort det här som jag anklagas för.

När hon friades förra fredagen blev hon mycket lättad.

Björn Hurtig kallar tingsrättens dom för unik.

– De inte bara säger att hon inte är skyldig, de ger henne även en moralisk återupprättelse, säger han.