Räntan kvar på 2 procent

NYHETER

Fortfarande 2 procent.

Det är Riksbankens besked om reporäntan i dag.

– Det tyder på en positiv bedömning av EU-ledarnas besked i natt, säger Klas Fregert, docent i nationalekonomi.

Foto: Riksbankschefen Stefan Ingves.

Klockan 9.30 under torsdagsmorgonen kom de sex mäktiga personerna i Riksbankens direktion, med chefen Stefan Ingves i spetsen, med beskedet om räntans läge i fortsättningen.

Anledningen är att svårigheterna med att lösa den statsfinansiella krisen i Europa har lett till ökad osäkerhet om framtiden.

– I Sverige väntas den ekonomiska utvecklingen bli något svagare framöver. Samtidigt är inflationstrycket lågt. Därför har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och avvakta med ytterligare höjningar till en bit in på nästa år, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Förra gången: behållen nivå

Reporäntan har under den senaste tiden legat på 2,0 procent. Tidigare var en successiv höjning av räntan utlovad. Nu uppger banken att man avvaktar med ytterligare höjningar till en bit in på nästa år.

– Framöver, när resursutnyttjandet och inflationstrycket stiger, behöver reporäntan gradvis höjas, skriver Riksbanken i pressmeddelandet.

Men när det senaste beslutet om räntan togs den 7 september lät direktionen den ligga kvar på samma nivå som tidigare. Anledningen var, som nu, oron på finansmarknaderna, och att ledamöterna förutspådde en större inbromsning av den svenska ekonomin än man tidigare trott.

Svårt beslut efter krisfondbesked

Klas Fregert, docent vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet beskriver att mycket av beslutet om oförändrad ränta hängde på revisionens förtroende för EU-ledarnas beslut om krisfonden i natt.

– Läget har varit extremt svårt. Timingen för revisionens möte har gjort det svårt att göra en bedömning.

Eftersom konjunkturbilden enligt Fregert annars talar för en viss sänkning av räntan, bedömer han att Riksbanken ställer sig positiv till toppmötets beslut.

– Jag tolkar det som att de uppfattar att situationen är under kontroll. Hade EU-ledarna inte kommit överens hade reporäntan troligen sänkts

Bolåneräntorna riskerar ändå höjas

Men även en oförändrad reporänta kan ge dyrare bolån, enligt Klas Fregert.

– Ju större den finansiella oron är, desto större blir skillnaden mellan reporäntan och bostadsräntan. Anledningen är att bankerna vill skydda sig för riskerna som lågkonjunkturen innebär: att kunderna ska gå i konkurs och inte kunna betala tillbaka sina lån, säger han.

– Dessutom får bankerna i sin tur betala högre räntor på sin upplåning då misstänksamheten bankerna emellan ökar. En anledning till att man sänker reporäntan är att försöka kompensera för de ökade riskpremierna som bankerna tvingas betala.