”Påverkar inte monarkin alls”

Historikerna oense om kungahusets framtid

Oenigt om kungaintervjuns betydelse

Historikernas åsikter går isär om monarkins framtid efter den uppmärksammade TT-intervjun.

– Ett nytt kapitel har inletts, säger Herman Lindqvist.

– Påverkar inte monarkin alls, säger Dick Harrison.

Få intervjuer på senare år fått sådant genomslag och uppmärksamhet som TT:s utfrågning av kungen på måndagen. De flesta verkar vara överens om att en svensk monark aldrig tidigare har fått så många raka frågor som han i de flesta fall besvarade med ett nej.

Nytt kapitel

Men får intervjun och de båda aktuella böckerna om kungen på lång sikt någon betydelse för den svenska monarkin? Herman Lindqvist, som skrivit flera böcker om kungahuset, bland annat Kungligt och mänskligt från 2010, är övertygad om att det blir så.

– Nu inleds ett nytt kapitel i Sveriges monarkis tusenåriga historia. Antagligen kommer det efter det här förslag på lagändringar som gör att kungen kan granskas närmare och det kommer ytterligare begränsa kungens redan lilla makt och status, säger Herman Lindqvist som har en klar uppfattning om det inträffade.

Sorgligt spektakel

– Det var ett sorgligt spektakel som var kränkande och förödmjukande för kungahuset. Hela den här affären är enbart framkallad av media. De påstådda brotten motsvarar inte på något sätt den storm som blåst upp. Jag skulle beskriva den som en storm i en gödselstack.

”Uppblåst skandal”

Dick Harrison, professor i historia i Lund, har i stort samma uppfattning. Det här är ingenting jämfört med de skandaler som drabbade andra europeiska kungahus under 1900-talet och konsekvenserna blir därefter, tror han.

– Det här fallet handlar om en typ av uppblåst skandal med väldigt få bevis som egentligen inte rör några kriminella aktiviteter. Jag tror att det här kommer att dö ut ganska kvickt, såvida det inte kommer fram nya belägg, säger Dick Harrison.

Publisert: