”Vet inte om lagen hade hjälpt mig”

avLinda Hjertén

NYHETER

Före detta kriminell om föräldrars ansvar för barns brott

Lasse Liljegren började begå brott i tonåren.

Han vet inte om han hade slutat om hans föräldrar hade tvingats betala hans böter.

– I vissa fall kan nog lagen snarare få motsatt effekt, säger han.

Lasse Liljegren är ordförande i KRIS i Örebro.

Han hamnade i fängelse första gången som 18-åring.

– Jag har dömts för en lång rad brott. Narkotikabrott, våldsbrott, trafikbrott, säger han.

Miljö och gener

Sitt första brott begick Lasse Liljegren redan innan han var tonåring. Varför just han blev kriminell tror han har många orsaker.

– Det var nog en kombination av miljö och gener. Mina föräldrar var alkoholister och så växte jag upp i ett område i Örebro där det fanns en hel del missbruk. Jag hängde med äldre ungdomar som jag ville imponera på, säger han.

Den nya skadeståndslagen som innebär att en förälder, som har vårdnaden om ett barn, ansvarar för vissa typer av skador som barnet är orsak till, anser Lasse Liljegren är en komplex fråga.

– Å ena sidan har en förälder ansvar för sitt barn och ska ta ansvar för det och vad det gör. Men å andra sidan har även samhället ett ansvar.

– Lagen kan även slå fel. En ensamstående mamma i Rinkeby kan ha väldigt svårt att betala ett skadestånd och det kan bli rent av förödande. Då kan den kanske få motsatt effekt, att man tvingas begå brott för att ha råd att betala, säger han.

Hade din egen brottslighet kunnat förhindras om den här lagen funnits när du var ung?

– Nu i dag vill jag gärna tro att jag hade tänkt efter både en och två gånger om jag vetat att mina föräldrar hade tvingats betala för mina brott. Men där och då vet jag ärligt talat inte om det hade gjort någon skillnad. Det kan jag faktiskt inte svara på.