Domstolsbeslut: Ryanairs avgift bryter mot lagen

avCarina Bergfeldt

”Olagligt” En spansk domstol beslutade i dag att Ryanair bryter mot internationell lag när de tar ut 400 kronor för att printa boardingkort.

Om du glömmer att skriva ut Ryanairs boardingkort kostar det cirka 400 kronor att få ut ett nytt.

En olaglig handling, beslöt en spansk domstol i dag.

– Vi ska överklaga, säger Stephen McNamara, kommunikationschef på Ryanair.

Den spanske advokaten Dan Miro Garcia åkte med Ryanair förra året.

På flygplatsen visade det sig att han glömt att skriva ut ett boardingkort.

Ryanair krävde då en avgift på 40 euro. Både vansinnigt och olagligt, tyckte advokaten och drog Ryanair inför domstol.

”Det är olagligt”

I dag kom beslutet i en domstol i Barcelona:

Det Ryanair gör är olagligt enligt internationell lag. Att tillhandahålla boardingkort är flygbolagets, inte individens, ansvar.

Ryanair hävdar att domen är både bisarr och olaglig och skriver i ett pressmeddelande att man ska överklaga – och påminner passagerarna om att skriva ut sina boardingkort innan ankomsten till flygplatsen.

– Utan våra rutiner skulle vi tvingas återanställa ett stort antal hanteringsförvaltare vid alla flygplatser för att ge ut manuella boardingkort till passagerare som helt enkelt "glömde" att ta med sina utskrivna boardingkort eller som inte lyckats följa sitt godkännande om att checka in online, säger Stephen McNamara, kommunikationschef på Ryanair.

Fortsätter ta avgift

Stephen McNamara säger att Ryanair inte har några planer på att sluta ta betalt för utskriften av boardingkort.

– Ryanair kan inte förstå hur Barcelona Commercial Court Nr.1 kan omtolka ett avtal som godkänns frivilligt av 73 miljoner passagerare. Vi är övertygade om att detta beslut kommer att upphävas efter överklagande, och under tiden kommer avgiften för återutfärdande av boardingkort fortsätta att tillämpas på alla Ryanairs flygplatser för den lilla andel passagerare som inte följer avtalet om att komma till flygplatsen med utskrivna boardingkort, fortsätter Stephen McNamara.