Fosterbarn får 250 000 kronor

Av: Victor Stenquist, Sebastian Chaaban

Publicerad:
Uppdaterad:

En utredning slog fast att de borde få 250 000 kronor.

Men regeringen sa nej och erbjöd – en ceremoni.

Sen backade man, och nu lovas de vanvårdade fosterbarnen 250 000 kronor igen.

Maria Larsson, KD.
Foto: Scanpix
Maria Larsson, KD.

Beslutet togs ikväll, efter mer än tre timmar långa förhandlingar med företrädare från Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

– Jag är väldigt glad över att vi har kunnat nått en uppgörelse med oppositionen, som är S, MP och V, och hittat en väg som gör att vi kan ta avsteg från tidigare principer, säger regeringens representant i förhandlingen, barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Hon fortsätter:

– Det här innebär att vi hittat en väg som gör att vi kan ge ersättning på 250 000 kronor till de drabbade samt genomföra en upprättelseceremoni.

Som utredningen föreslog

Att de vanvårdade fosterbarnen ska få en ersättning på just 250 000 kronor var precis det som upprättelseutredningen rekommenderade i våras.

– Min utgång i frågan har varit att vi ska kunna ge ersättning, det är förövrigt som jag tillsatte utredningen. Men när vi fick tillbaka den så såg jag att vi inte kunde göra det utan att göra avsteg från de tidigare principer vi haft.

Förutom pengarna ska de drabbade också få ett erkännande och en ursäkt.

– Jag beklagar verkligen att många av de drabbade har slitits mellan hopp och förtvivlan. Jag är glad att vi kommer att kunna genomföra det här.

Regeringen ansåg tidigare att det inte gick att på ett rättvist och rättssäkert sätt att betala ut ersättning till dem som utsatts för vanvård. Maria Larsson ansåg att det skulle vara diskriminerande mot personer som drabbats innan och efter åren 1920-1980, som ersättningen skulle gälla.

Tar statligt ansvar

– Det här innebär att vi nu går in och tar statligt ansvar för något som tidigare varit på kommunernas ansvar, då de har placerat ut många av barnen. Det innebär också att vi särbehandlar en grupp. Ska man kunna göra det är det då viktigt att vi har en bred politisk överenskommelse, säger Maria Larsson.

Hur påverkar det här förtroendet för regeringen och Kristdemokraterna när ni har svängt så här?

– Kristdemokraterna och regeringen har hela tiden undersökt möjligheterna till ersättning och det är vi som tagit initiativ till att kunna utreda hur man ska kunna göra det. Jag beklagar dock att blev olika besked under processen. Men jag är glad över att vi nu är framme, och nu kan säga att de personer som blivit vanvårdade ska kunna få ersättning.

Enligt den svenska upprättelseutredningen skulle sannolikt mellan 2 000 och 5 000 personer söka och beviljas ersättning på 250 000 kronor. Det skulle innebära en kostnad på mellan 500 miljoner och 1,25 miljarder kronor.

En ceremoni där fosterhemsbarnen får ett erkännande och en ursäkt beräknades kosta mellan 1 och 3 miljoner kronor.

När pengarna kommer att utbetalas är oklart, men enligt Maria Larsson kommer ärendet ha högsta prioritet hos socialdepartementet.

Publicerad: