Oppositionen till hårt angrepp mot Borg

1 av 8 | Foto: Björn Elgstrand
1981 Kjell-Olof Feldt inledde tradition med budgetpromenaderna. "Det skulle nog aldrig ha fallit Gunnar Sträng att göra något liknande, säger ministerkollegan Bosse Ringholm.

avAnette Holmqvist, Pär Karlsson

NYHETER

Det hettade till rejält under riksdagens budgetdebatt i dag. 

Socialdemokraterna anklagade finansminister Anders Borg (M) för att agera som moderat partistrateg och äventyra det ekonomiska ramverket i Sverige. 

– De ägnar sig åt politisk opportunism, rasade Borg. 

Efter att han lagt fram sin sjunde budget så begav sig finansminister Anders Borg (M) till riksdagens plenisal för att debattera. Budgeten innehöll reformer för 23 miljarder - och de största satsningarna är på forskning, sänkt bolagsskatt och infrastruktur.

– Över 70 procent av budgeten ligger på de områdena, säger Anders Borg.

Socialdemokraternas talan i kammaren förs inte av deras ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, eftersom hon inte sitter i riksdagen. I hennes ställe kliver där Fredrik Olovsson, vice ordförande i finansutskottet in. Andersson själv passade dock på att kritisera Borg på en presskonferens i förmiddags och i kväll möter hon Borg i Aktuellt i SVT.

"Det behövs andra åtgärder"

– Regeringen gör alldeles för lite för de långtidsarbetslösa, man lägger visserligen lite mer pengar på FAS 3. Men hela FAS 3 är ett misslyckande. Det behövs andra åtgärder, rejäla satsningar för att få människor i riktiga jobb. 

Anders Borg inledde sitt anförande i riksdagen med att slå fast att Sverige står starkt i en Europa som står och stampar. 

– I det läget är det ansvarsfullt att lägga en budget som skyddar Sverige. Vi ska inte dras ned i skuldfällor, men vi ska ha en uthållighet så att vi inte behöver lägga om kursen, säger han.

"Vi har Europas starkaste finanser"

Enligt Borg är det en ansvarsfull budget som han i dag presenterade för riksdagen. 

– Det är här vi skapar förutsättningar för tillväxt. Sverige är det enda landet som kan lägga åtgärder på 23 miljarder för nästa år. Vi har Europas starkaste finanser. Hade andra länder gjort samma sak hade osäkerheten kommit tillbaka, säger finansministern. 

Borg berättade också att den svenska statsskulden har minskat från cirka 45 procent av BNP till dagens nivå på cirka 37 procent. 

– Vi skyddar vår långsiktiga konkurrenskraft. Men vi försöker också skydda sammanhållningen. Vi gör viktiga satsningar mot ungdomsarbetslöshet och för att förbättra integrationen.

Men han fick hårt mothugg av Fredrik Olovsson (S) kritiserade Borg och regeringen för att äventyra det ekonomiska ramverket.

"Anders Borg når inte sitt mål"

– Anders Borg når inte sitt mål. Och det i ett läge där du skruvat upp prognoserna de kommande åren. Det förefaller sig inte att det är förenligt med överskottsmålet. Ändå lånar du till sänkningen av bolagsskatten, säger han.

Borg ilsknare till och anklagade Socialdemokraterna för att syssla med politisk opportunism. 

– Budgeten har Europas starkaste finanser. I det läget, när vi tar ansvar för att skydda Sverige och gör satsningar framåt så sysslar Socialdemokraterna med en osammanhängande politik. Socialdemokraterna sysslar med politisk opportunism, som man vet är sakligt fel. Det gör man för att vinna mediapoänger. Vi har starkaste finanserna, kan investera i framtiden och skydda jobben. 

Fredrik Olovsson anklagade i stället Borg för att agera mer som en moderat partistrateg än som en seriös finansminister.

Olovsson menade att alliansregeringens politik lett till att allt fler fastnat i långtidsarbetslöshet. Han anklagade dessutom regeringen för att tidigare ha sågat förslag som man  nu genomför.

– Anders Borgs sa att Ostlänken aldrig skulle byggas. Nu har du ändrat dig, varför då?

Om två veckor ska S presentera sin budget - Olovsson lovade flera satsningar som skiljer sig från regeringens budget.

– Vi ska sätta människor, stärka välfärden och minska klyftorna. En budget med fokus på jobben, en budget Sverige skulle behöva.

Anders Borg slog direkt tillbaka i det heta replikskiftet.

– Det är synd att Fredrik Olovsson hade mer talartid, för ju längre han talade desto mer osammanhängande blev det. Det är en av de mest osammanhängande position som svensk socialdemokrati har intagit. S står för en lång lista av jobbförstörande skattehöjningar, säger han.

Här hamnar miljonerna

1,1 miljarder i skattesänkning för pensionärer. Ger ­cirka en 50-lapp i månaden.

Bostadstillägget för ­ensamstående pensionärer med låga inkomster höjs med 170 kronor. Kostnad 430 miljoner kronor.

Höjd lägstanivå i föräldrapenningen från 180 till 225 kronor per dag. Kostnad 300 miljoner kronor.

100 miljoner för unga ­förtidspensionärer. De ska inte förlora ersättning om de börjar jobba eller studera.

Barnen i en familj med ­försörjningsstöd får tjäna 44 500 kronor per i år i stället för drygt 22 000 kronor utan att det går ut över familjens försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Barntillägget för studenter höjs (okänt hur mycket).

  Summeringen tar upp några viktiga punkter i budgeten och är inte heltäckande. Siffrorna gäller bara för 2013.

Källa: Aftonbladet, Swedbank