Beskedet: Jobba mer

Av: Josefin Westin

Publicerad:

Nya förslaget ger sämre pension – så drabbas du

1 av 2 | Foto: ANDREAS BARDELL
Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare sagt att vi kan behöva jobba tills vi är 75 år.

Gör dig redo att jobba längre.

Pensionsåldern kan ­höjas från 65 till 66 år – och ännu mer med tiden.

– Jag vill gärna gå tidigare så klart, säger ­Lars-Göran Persson, 54, kapten i försvaret.

I genomsnitt går folk i pension vid 63,3 års ålder. Enligt utredaren Ingemar Eriksson behöver det ändras.

– Vi behöver jobba längre när vi lever länge. ­Annars får människor för låga pensionsnivåer och försörjningsbördan för de som arbetar blir till slut orimlig, säger han.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har tidigare dragit det så långt som att säga att vi kan behöva ­jobba tills vi är 75 år.

Enligt utredningen som Ingemar Eriksson har tagit fram på uppdrag av regeringen kan det bli möjligt. Han har föreslagit förändringar som ska göra att vi både kan och vill jobba längre upp i åldrarna.

– Det här är vår tids i särklass viktigaste utredningar, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Kan flyttas uppåt

Till att börja med föreslås åldersgränsen för ­garantipension höjas från 65 till 66 år med start 2019.

Utredningen vill även införa ett nytt begrepp för pension som kallas rikt­ålder för pension. Rikt­åldern ska följa medellivslängden och revideras uppåt med tiden – så även alla åldersgränser.

– Det är ett sätt för staten att tala om för medborgarna vad som kan vara en lämplig pensionsålder om man vill ha en godtagbar pension när man blir ­gammal, säger Ingemar ­Eriksson.

Den ska tillämpas första gången 2019 och, enligt de beräkningar som görs nu, skulle den landa på 66 år 2019 och sedan successivt öka. Även inkomstpensionen ska betalas ut ett år ­senare, inte förrän vid 62 års ålder från och med 2015.

”Provocerande”

Riktåldern kommer dessutom anpassas till fler andra socialförsäkringar som exempelvis sjukersättning och a-kassa.

Socialdemokraternas ­talesperson i socialförsäkringsfrågor, Tomas Eneroth, välkomnar utredningen men tillägger:

– Det är olyckligt om man bara fokuserar på ­åldersgränser, det kan upplevas som provocerande av den som slits ut vid 59, ­säger Eneroth som hoppas på en bred debatt.

Hur ska då folk orka ­jobba längre?

– Vi måste få en arbetsmiljö och arbetsförhållande med möjlighet till omställning och byte av karriär, säger Ingemar Eriksson.

Han vill öka möjligheterna till studiestöd för personer i åldern 45–57 år, bland annat genom möjlighet till 40 veckors studielån för personer mellan 55 och 57 år.

Utredaren är övertygad om följderna:

– Vi räknar med att alla skjuter upp sitt pensionsuttag och jobbar längre, ­säger ­Eriksson.

Så påverkas du av nya förslaget

Arbetslös kvinna, 51, Gävle:

Pensionsprognos enligt nya förslaget: Personen har haft liten eller ingen ‧arbetsinkomst under större delen av sitt liv och har rätt till garantipensionen, som är ett grundskydd. Den nuvarande 65-årsgränsen för garantipension anpassas också till riktåldern, enligt förslaget. Enligt preliminära beräkningar höjs den till 66 år 2019.

Lars-Göran Persson.
Lars-Göran Persson.

Lars-Göran Persson, 54, kapten, Hässleholm:

Pensionsprognos enligt nya förslaget: Han snuvas på minst ett år som pensionär. 2015 höjs 61-årsgränsen för tidigaste uttag av inkomstpensionen till 62 år och 2019 till 63 år. Han kan till och med behöva jobba två år längre än nuvarande regelverk.

Däremot ges Lars-Göran möjlighet att jobba upp till 69 år om han vill, i stället för 67 som det är nu.

Kommentar: ”Jag vill gärna gå vid 61 år så klart. I försvaret där jag jobbar tycker jag att man redan behöver föryngring. Det blir inte bra om vi ska jobba längre. Jag tänker inte jobba till 67.”

Robin Lindborg.

Robin Lindborg, 24, student, Västerås:

Pensionsprognos enligt nya förslaget: Det är ännu inte fastställt för Robins årsgrupp. Enligt de preliminära beräkningar kommer Robin i alla fall vara över 65 år innan han får börja ta ut sin inkomstpension och 70 år när det kommer till garantipensionen.

Kommentar:”Jag har inte tänkt så mycket på min pension. Förhoppningsvis kan jag gå i pension vid 40 års ålder om jag jobbar på bra. Om något, känns 65 okej. Efter det vill jag göra annat.”

Publicerad: