Ranelids krock tas upp i hovrätten

Foto: Förra våren frontalkrockade Björn Ranelid på en sträcka med heldragen linje.
NYHETER

Författaren Björn Ranelids olycka förra våren hamnar nu hos hovrätten.
– Rätten delar tydligen min uppfattning om att det finns anledning att betvivla riktigheten i tingsrättens friande dom, säger chefsåklagare Mats Svensson som vill ha Ranelid fälld för vårdslöshet i trafik.

I dag beslutade hovrätten i Skåne att bevilja prövningstillstånd i fallet Ranelid.
Författaren friades i vintras av tingsrätten i Ystad från misstankarna om vårdslöshet i trafik i samband med en olycka mellan Brösarp och Tomelilla i april förra året.

Krockade med mötande bil

Björn Ranelid körde över spärrlinjen för att passera tre stillastående bilar som väntade på att göra en vänstersväng. Ranelid krockade då med en mötande bil.
Tingsrätten valde att fria honom.
– Man såg de olika momenten var för sig, anser åklagare Mats Svensson. Jag menar att de ska ses tillsammans och att Ranelid försatt sig i en trafikfarlig situation.
– Han har brustit i uppmärksamhet och hållit en hastighet som varit alltför hög för att vara trafiksäker. Han har uppsåtligen eller av oaktsamhet passerat en heldragen linje in på ett körfält med mötande trafik.

”Skulle dömts till dagsböter”

Mats Svensson anser att tingsrätten undvikit att analysera varför Ranelid hamnat i en situation som han inte behärskat.
– Han man gjort någon ansats till det så hade det närmast självklara resultat blivit att Ranelid försatt sig i denna situation genom en kombination av hög hastighet och bristande uppmärksamhet.

Åklagaren menade att Björn Ranelid skulle dömts till dagsböter för vårdslöshet i trafik. Därmed skulle han också riskera att få körkortet indraget.

Tar normalt inte upp den typen av brott

Normalt tar inte hovrätten upp överklagande av friande domar för brott som bara ger böter. Men Mats Svensson begärde prövningstillstånd eftersom han ansåg att ”det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till”.
Klockan elva i dag kom hovrättens besked, man kommer att ta upp ärendet till förhandling.
– Det framgår att hovrätten delar min uppfattning angående tingsrättens dom, säger Mats Svensson till Aftonbladet.

Björn Ranelid har inte gått att nå för en kommentar. Men hans advokat Björn Lindmar säger:
– Det är rimligt att anta att hovrätten delar åklagarens uppfattning att man kan betvivla riktigheten i den tidigare friande domen.