Beatrice Ask KU-anmäls

Beatrice Ask (M) har satt stopp för granskning av Säpo och hemligstämplat alla utgifter.

Nu KU-anmäls justitieministern av Vänsterpartiet.

– Jag ifrågasätter om det får gå till så här, säger partiets Lena Olsson.

Lena Olsson (V).
Lena Olsson (V).

Nyheten om Beatrice Asks beslut om att sekretessbelägga resultaträkningen som visar hur Säpos anslag används avslöjades av Dagens nyheter i dag.

Ifrågasätter beslutet

Lena Olsson (V) är ledamot i Justitieutskottet och kritisk till justitieministerns agerande.

Nu anmäler partiet Beatrice Ask till Konstitutionsutskottet.

– Vi är skeptiska till om det gått rätt till, säger Lena Olsson.

Hon fick läsa om beslutet i tidningen i morse trots att hon sitter i Justitieutskottet.

– Det kom som en blixt från klar himmel, utskottet borde ha vetat om det här.

Lena Olsson ifrågasätter hur ärendet handlagts, att beslutet inte går att överklaga och hur ärendet hamnade på regeringens bord.

"Väldigt märkligt förfarande"

Under morgonen har hon mejlat till utskottets ordförande Morgan Johansson (S).

– Jag har begärt att Beatrice Ask ska komma till utskottet och förklara sig.

Lena Olsson säger att hon tycker att vissa saker ska kunna sekretessbeläggas, men att det måste prövas för varje enskild uppgift om den ska lämnas ut.

– Att hemligstämpla allt är jag väldigt kritisk till. Det är ett väldigt märkligt förfarande.

– Det är väldigt viktigt att man kan begära ut uppgifter så att myndigheter, eller som i det här fallet Säpo, måste redovisa sina utgifter. Skattebetalarna har rätt att veta vad pengarna går till.

KU-anmälan kommer att lämnas in under morgondagen.

Ask kommenterar inte

Beatrice Ask uppger via sin stabschef Christoffer Järkeborn att hon inte kan kommentera beslutet.

– Detta regeringsbeslut togs för ett par veckor sedan. En journalist på DN hade vänt sig till Säkerhetspolisen och ville ta del av resultaträkningarna för samtliga konton hos Säkerhetspolisen från 2010 fram till i dag. Säkerhetspolisen gjorde den bedömningen att det inte är möjligt med tanke på offentlighets- och sekretesslagen. Sedan överlämnades frågan till regeringen som har prövat frågan, säger Järkeborn till TT.

– Det regeringen konstaterar var att de handlingar som efterfrågades innehåller uppgifter som hänför sig till säkerhetspolisens verksamhet att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Och det står inte klart att uppgifterna kan röjas utan att det skadar säkerhetspolisens fortsatta arbete.

Publisert: