Ökat stöd för snabb euro-övergång

NYHETER

Fler positiva enligt ny undersökning

En klar majoritet, 58 procent, av svenskarna vill att Sverige inför euron inom fyra år.

Det framgår av en ny Temo-undersökning.

30 procent av de tillfrågade har svarat att de inte kommer att stödja ett svenskt anslutande till det europeiska valutasamarbetet, EMU, inom den närmsta fyraårsperioden.

12 procent har antingen inte svarat alls eller svarat att de inte vet.

Opinionsundersökningen är gjord på uppdrag av näringslivet och presenteras i debattartikel i måndagens Dagens Nyheter.

Ökat stöd för euron

Opinionsundersökningarna om svenskarnas inställning till euron ger ständigt olika resultat. Men samtliga indikerar ett ökat stöd för att Sverige ska ansluta sig till EMU.

I en Sifo-undersökning som gjordes i juni svarade 48 procent av de tillfrågade att de skulle rösta ja om det vore folkomröstning om euron i dag.

Det var fyra procentenheter mer än den Sifo-undersökning som gjordes fyra veckor dessförinnan.

Och i en undersökning som gjordes på uppdrag av TV4 i december förra året svarade 51 procent av de tillfrågade att de var för ett svenskt medlemskap i valutasamarbetet, 38 procent var mot.

310 miljoner européer

Den första januari i år infördes euron i de tolv länder som för närvarande ingår i den europeiska monetära unionen, EMU.

Därmed försvann de gamla valutorna i medlemsländerna. Istället infördes euron som därmed den gemensamma valutan för mer än 310 miljoner européer.

Fredrik Rundkvist