Svenskar stryks från terrorlistan

NYHETER

STOCKHOLM

Två av de tre svenskar som varit uppsatta på USA:s sanktionslista stryks nu definitivt från listan.

- Vi är glada att USA omprövat beslutet om sanktioner mot de två svenskarna. Det innebär att en lång och svår tid för deras del nu är över, säger utrikesminister Anna Lindh i ett pressmeddelande.

De två svenskarna som har somaliskt ursprung misstänktes för samröre med talibanerna och al-Qaida. Sedan i höstas har männen haft sina ekonomiska tillgångar frusna. Efter att den svenska regeringen utövat påtryckningar kommer männen nu att strykas från listan.

- Beslutet om svenskarna är ett bevis på att man kan åstadkomma förbättringar. Regeringen kommer att fortsätta driva säkerhetsfrågor i FN och EU för att minska riskerna för att enskilda kommer i kläm i fortsättningen, säger Anna Lindh.

Väntar på EU:s beslut

Ärendet är dock inte avslutat med detta. När svenskarna strukits från FN:s sanktionslista så måste även EU.kommissionen besluta att avföra dem från EU:s sanktionslista - som är densamma som FN:s. När kommissionen har fattat sitt beslut så upphör reserestriktionerna och frysningen av de båda männens tillgångar. Regeringen tänker arbeta för att de ska ske så snabbt som möjligt, skriver utrikesdepartementet i ett pressmeddelande.

Hopp om att alla tre stryks från listan

Leif Silbersky är en en av advokaterna som företräder de tre terrormistänkta svenskarna. Han är förvissad om att även den tredje terrormisstänkte kommer att avföras från listan inom några veckor.

Han kommer att rekommendera de två som nu kommer att strykas från listan att under måndagen skriva på en försäkran som USA begärt. Den gäller under amerikanskt straffansvar och går ut på att de försäkrar att inte ha något att göra med ''vissa organisationer''. Leif Silbersky tycker att det är fel, men kommer ändå att råda dem att göra det, för att sanktionerna ska hävas.

Kritiserar myndigheterna

Leif Silbersky anser att den svenska regeringen agerade ''taffligt'' i inledningsskedet. Det var när medierna tog upp fallet med de tre svenskarna som något började hända, menar han. Leif Silbersky ifrågasätter om myndigheternas agerande skulle ha varit annorlunda om det gällt infödda svenskar.

-Det har tagit mig väldigt hårt att man behandlar olika svenska medborgare på olika sätt, säger han.

-Men vi har haft ett väldigt gott samarbete under de senaste månaderna och det samarbetet har burit frukt i dag.

Läs mer:

Susanna Vidlund, TT