Stockholm - en dödsfälla

NYHETER

Luften livsfarlig för hjärtsjuka och astmatiker

Luftföroreningar skördar hundratals dödsoffer i Stockholm varje år.

Här kan du se var luften är farligast.

Foto: HUNDRATALS DÖR AV MILJÖN VARJE ÅR På flera gator i innerstaden och på infartslederna till Stockholm är luften hälsofarlig. 2005 införs nya gränsvärden för partikelhalter i luften. I dag överskrids de. (Arkivbild.)

En ny studie slår fast att luften kring Stockholms mest trafikerade gator kan vara direkt hälsovådlig. Studien, som gjorts av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, har gjorts för att se om staden klarar de gränsvärden för partikelhalter som införs i EU 2005. Resultatet är nedslående. Staden kommer att få underkänt om man inte lyckas minska föroreningarna.

Fler dödsfall

- Värdet överskrids på de stora infartslederna samt på en del gator i innerstaden, berättar Magnus Brynolf på miljöförvaltningen i Stockholm och projektansvarig.

Luften kan vara farlig att inandas, framför allt för astmatiker och personer med hjärt- och lungproblem.

- När partikelhalterna stiger blir det fler akuta inläggningar på sjukhus för hjärtsjukdom. Och fler dödsfall, säger Bertil Forsberg på institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Han var svensk projektledare i en stor studie om luftföroreningar i 26 europeiska städer. Studien visade att bara i Stockholm dör 230 människor varje år av luftföroreningar.

Nordisk forskning

Hälsoriskerna ökar med stigande partikelhalter. EU har satt gränsvärdet till 50 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

Partiklarna kommer framför allt från:

Slitage av vägbanor, däck och bromsar.

Föroreningar utifrån som blåser in över Sverige.

Avgaser från fordon och industrier.

- Det pågår forskning i alla de nordiska länderna. Men nu vet vi inte om det är bäst att försöka få bort de mest förorenande motorerna eller att städa gatorna för att få bort dammet, säger Bertil Forsberg.

Här är föro- reningarna värst

Så farliga är föroreningarna

Medelvärde i några storstäder

Gunnar Svensson